Lobby voor de Lelylijn wordt sterker

Twee werkgroepen die zich bezighouden met een snelle treinverbinding tussen het westen en noorden zullen samenwerken. Het gaat om de werkgroep Spoor in Friesland en de initiatiefgroep Lelylijn. De werkgroep Spoor in Friesland houdt zich bezig met de technische kanten, terwijl de initiatiefgroep Lelylijn zich vooral richt op de lobby in de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek en in het bedrijfsleven.
© http://www.lelylijn.eu
Vertegenwoordigers van beide groepen kwamen onlangs bijeen in Zwolle: een symbolische plaats omdat Zwolle een knooppunt is voor de spoorverbinding naar het Noorden. Daar is toen afgesproken om voortaan als één groep inspanningen te leveren voor de nieuwe spoorlijn.
In het plan zouden er nieuwe stations komen in Drachten, Emmeloord en Leek. Ook Heerenveen-Zuid zou een nieuw station moeten worden. Door de Lelylijn wordt de afstand tussen de Randstad en het Noorden kleiner.
Met de Lelylijn zou het mogelijk worden om binnen een uur van Amsterdam naar Leeuwarden te reizen. De discussie over de lijn is nieuw leven ingeblazen door VNO-NCW-voorman Hans de Boer, die daarvoor pleit. Bovendien heeft de provincie Groningen de Lelylijn in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen.