Positieve jaarcijfers voor zorgorganisaties KwadrantGroep en Alliade

Zowel de KwadrantGroep als Alliade hebben een financieel goed jaar achter de rug. Dat blijkt uit de meest recente cijfers over het boekjaar 2018.
Âldereinsoarch © Shutterstock.com
De KwadrantGroep heeft over 2018 een positief resultaat van 4,6 miljoen euro behaald, op een omzet van 197,9 miljoen euro. Vorig jaar had de zorgorganisatie nog een negatief resultaat van 13,3 miljoen euro.
Dat de KwadrantGroep dit jaar positieve cijfers kan laten zien, heeft voor een groot gedeelte te maken met een reorganisatie die minder geld heeft gekost dan dat werd gedacht. "Die is eigenlijk tot stand gekomen doordat we met z'n allen in het bedrijf enorm hard gewerkt hebben aan het stroomlijnen van de bedrijfsvoering en het terugdringen van de personeelskosten, voornamelijk in de ondersteuning", vertelt Jan Maarten Nuijens, voorzitter van de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep. "Ook de kosten van de reorganisatie zijn uiteindelijk meegevallen."

Verwachtingen

Nuijens hoopt de positieve resultaten vol te houden in dit jaar en de komende jaren ook al zit er veel druk op de budgetten in de zorg. "Er was veel werk aan de winkel, het is ook nog niet zo dat nu meteen de zon schijnt, want een resultaat van negen ton positief uit de bedrijfsvoering, dat is op zich een goed resultaat, maar nog niet voldoende. Het is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet", zegt Nuijens.

Geen consequenties voor cliënten

De bezuinigingen zitten met name in het ondersteunende apparaat, zoals kosten aan het hoofdkantoor. "Ik denk dat de mensen die hier van ons zorgen krijgen niets gemerkt hebben van de bezuinigingen die we hebben doorgevoerd, juist omdat we de kosten in de ondersteuning flink hebben teruggebracht."
Bij Zorggroep Alliade is een positief resultaat van 6,5 miljoen euro in de boeken geschreven, op een omzet van 313 miljoen euro. Met name de stichtingen Talant (gehandicaptenzorg), Meriant (ouderenzorg) en Reik (jeugdzorg) deden het goed.
De organisatie moest echter afschrijven op de zorgsupermarkten van Support & Co. Deze supermarkten hadden een tekort van in totaal 150.000 euro. Maar volgens Alliade is dat met 10.000 per supermarkt acceptabel.