Hindelopers. Schiermonnikoogs en Aasters erkend als zelfstandige talen

De talen die worden gesproken in Hindeloopen en op Schiermonnikoog en het Aasters op Terschelling staan als zelfstandige talen vermeld op een lijst van het Duitse Max Planck Institut. De organisatie heeft een internationale, wetenschappelijke, online taaldatabank. In de Glottolog zijn meer dan 7200 talen, taalfamilies en dialecten opgenomen.
© Fryske Akademy
De taalkenner Dyami Millarson uit Leeuwarden heeft het instituut in de Duitse stad Jena geattendeerd op de drie Friese taalvarianten Ze hebben volgens hem volledige taalsystemen, want ze hebben een eigen ontwikkeling doorgemaakt, deels los van de Friese taal en met andere ontwikkelingen dan het standaard-Fries.
Millarson houdt zich bezig met bedreigde talen. Vorig jaar heeft hij zelf het Hindelopers en de taal van Schiermonnikog en de variant van het Fries op Terschelling, het Aasters - zelf ook geleerd. Millarson haalde vorig jaar ook studenten naar Schiermonnikoog om kennis te maken met de taal. Hij zet zich nu in voor het Helgolands en het Sealterlands. Dat zijn varianten van de Friese taal in Duitsland.
De Fryske Akademy bracht in maart een woordenboek van het Hindelopers uit, het Graet Hylper Wordebook, samengesteld door Siebren Dyk en Gosse Blom.