Jan Jitse Visser: "Toekomst Dantumadiel is in gevaar door recordtekort"

De toekomst van Dantumadiel als zelfstandige gemeente loopt gevaar door het recordtekort van die gemeente over begrotingsjaar 2018. Dat denkt fractievoorzitter Jan Jitse Visser van oppositiepartij CDA in Dantumadiel. De gemeente komt over 2018 3,9 miljoen tekort.
It gemeentehûs fan Dantumadiel © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Visser houdt er rekening meer dat de provincie Fryslân in zal grijpen en dan komen vermoedelijk alle opties op tafel, ook die van een mogelijke bestuurlijke fusie met Noardeast-Fryslân. Maar Visser houdt ook rekening met het mogelijk 'opknippen'van de gemeente Dantumadiel, zoals dat in het verleden ook gebeurde met het financieel armlastige Boarnsterhim, waarbij de dorpen verdeeld worden tussen de buurgemeenten.
"Feanwâlden is duidelijk het meest op Tytsjerksteradiel gericht, de Westereen heeft meer mei Twijzelerheide en de heidedorpen en Damwâld ligt dicht bij Dokkum." Het is niet een scenario dat de voorkeur heeft van Visser, maar als het gemeentebestuur van Dantumadiel de financiële problemen niet gauw oplost, dan kan het zomaar zo zijn, denkt Visser.

Bijzondere constructie

De gemeente Dantumadiel is op dit moment ambtelijk gefuseerd met Noardeast-Fryslân, maar bestuurlijk zelfstandig. Deze bijzondere constructie kost de gemeente zeker 1 miljoen per jaar aan salarissen en vergoedingen voor bestuurders en raadsleden. Deze kosten zijn nog hoger geworden door een loonsverhoging voor de wethouders, een maatregel waar het CDA fel op tegen was.
Dantumadiel was in 2018 ook 9 ton meer dan begroot kwijt aan het sociaal domein. Een heel bedrag voor een niet al te grote gemeente, maar volgens Visser zeker niet de hoofdoorzaak van de financiële problemen. "Het college van B en W zullen veel kostenbewuster moeten werken, dat stat voor mij wel vast."

Herstelplan

Het college heeft aangekondigd dat het in september een herstelplan wil presenteren, om weer financieel gezond te worden, maar Visser vindt dat te laat. "Met zo'n herstelplan moet je, als het kan, vandaag nog aan de slag, want anders kan het weleens te laat zijn voor Dantumadiel."
Fraksjefoarsitter Jan Jitse Visser fan it CDA yn Dantumadiel