Stikstofbesluit Raad van State op lange termijn goed voor Friese natuur

De uitspraak van de Raad van State woensdag, die het hele beleid rondom stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden van tafel veegt, zal op lange termijn goed uitpakken voor de Friese natuur, denkt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea.
© Omrop Fryslân, Remco de Vries
Met de bijna technische benaming 'Programatische Aanpak Stikstof' is de afgelopen jaren geprobeerd de stikstofuitstoot terug te dringen en de gevolgen daarvan op de natuur tegen te gaan. Stikstof komt in de lucht door bijvoorbeeld mest van dieren, maar ook door industriële activiteiten en het verkeer. Als daar te veel in de natuur komt, is er sprake van verruiging en komen soorten die het goed doen op armere grond onder druk te staan.
Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea
Je ziet dat bijvoorbeeld heel goed terug op de heide, maar ook in duingebieden op de Waddeneilanden. Er is wel geld om soms grootschaliger in te grijpen dat soort landschappen of er worden koeien, paarden, schapen of geiten ingezet om de verruiging tegen te gaan. Maar alles bij elkaar opgeteld, kost het beheer van onze natuur hierdoor wel meer tijd. En het lijkt erop dat maatregelen om de stikstofuitstoot bij de bron aan te pakken niet voldoende opleveren.
De Vries verwacht dat deze uitspraak daar iets kan veranderen. "Ik denk uiteindelijk wel, omdat de stikstofdepositie nu eigenlijk niet terugloopt", zegt De Vries. In de aanpak tot nu toe werd de verwachte verminderen van de stikstofuitstoot volgens berekeningen al verdeeld over activiteiten die extra stikstof uitstoten. En dat mag nu niet meer. Een nieuwe, dekkende regeling kost waarschijnlijk veel tijd.