Bewoners blij na uitstel sloop Nij Ylostins in IJlst

De sloop van verzorgingshuis Nij Ylostins in IJlst wordt tot 2022 uitgesteld. Dat staat in een brief aan de bewoners. "We zijn ongelofelijk blij, allemaal", vertelt bewoner Hinke van Slooten.
Sloop Nij Ylostins yn Drylts útsteld oant 2022
Recentelijk hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, woningcorporatie Elkien, zorgorganisatie Patyna en Stadsbelang IJlst over de toekomst van de zorg in IJlst gesproken. In dat gesprek zijn afspraken gemaakt over de stappen die gezet moeten worden om de zorg op een goed niveau te krijgen. Vooruitlopend daarop heeft Elkien besloten om de sloop van Nij Ylostins tot 2022 uit te stellen. De sloop stond gepland voor komend jaar.
De vier organisaties laten in de brief weten dat de bewoners in de eerste week van juni meer informatie krijgen.
Geeske Hoomans woont al 27 jaar in Nij Ylostins © Omrop Fryslân

Gesprek van de dag

In Nij Ylostins is de brief van Elkien natuurlijk het gesprek van de dag. "We zijn ongelofelijk blij, allemaal" vertelt bewoner Hinke van Slooten. "De stemming was maandenlang in mineur, maar dat is nu weer voorbij."
Actievoerder Joke Schilling is erg blij voor de bewoners. "Zo zie je maar hoe weinig er voor nodig is om de bewoners gelukkig te maken." Ze pleit ervoor om de bewoners in ieder geval komende zomer met rust te laten. "Laat ze genieten van de zomer, dan kunnen de mensen hier heel oud worden."
Actievoerder Joke Schilling
Geeske Hoomans (89) woont al 27 jaar in Nij Ylostins. Zij is ook blij met de brief van Elkien en de gemeente Súdwest-Fryslân, maar vertrouwt het nog niet helemaal. "De sloop moet niet uitgesteld worden, maar moet helemaal van de baan. Wij gaan nu door met de strijd."
Bewenner Geeske Hoomans

Hoe komt het nu?

Hoe de toekomst van Nij Ylostins er op de lange termijn uitziet, blijft onzeker. Een actiegroep uit IJlst probeert nu om het complex op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen, om zo nieuwe sloopplannen te voorkomen.