Provincie is aan zet na uitspraak Raad van State over REC

Volgens de Raad van State stoot de REC teveel zoutzuur uit en wordt daarmee de vergunning overtreden. De Raad van State gaf zijn oordeel nadat de Stichting Afvaloven Nee daar aan de bel had getrokken. De stichting vindt dat de provincie er tegen op moet treden. Een duidelijke uitspraak, noemt Harlinger wethouder Harry Boon het oordeel.
De ôffaloven yn Harns © Omrop Fryslân, Joris Kalma
"Het zal studie vergen van de provincie, die heeft het bevoegd gezag en de vergunning afgegeven, wat de betekenis is van de uitspraak. Binnen zes weken moet er een nieuw besluit worden genomen", zegt Harry Boon, wethouder in Harlingen, in een reactie.
"Het college van Harlingen zal dat goed volgen. We vertrouwen op het bevoegde gezag en hebben goed contact met de provincie." Wat er zou moeten gebeuren, laat hij zich niet over uit. "Ik waag me niet een mogelijk technische oplossingen."

Wat vindt Omrin van de uitspraak?

"Het is goed om duidelijkheid te hebben", zegt Jelmar Helmhout, woordvoerder van Omrin. Het bedrijf zal eerst met de provincie overleggen over de consequenties. "We hebben ons aan de vergunningen te houden. Dat hebben we ook altijd gedaan. Als de spelregels worden aangepast, dan kijken we hoe we ons eraan moeten houden en wat aangepast moet worden. We gaan aan de slag met de nieuwe werkelijkheid."
Wethouder Harry Boon en Jelmar Helmhout van Omrin