Koeien weer op stal door uitspraak Raad van State?

De agrarische sector zit op slot nu de Raad van State een streep heeft gezet door het Nederlandse stikstofbeleid. Plannen van boeren die bijvoorbeeld een nieuwe stal willen bouwen, dreigen niet door te kunnen gaan. Ook dreigt door de uitspraak de koe in de wei te verdwijnen, omdat boeren een speciale vergunning moeten aanvragen voor het weiden en bemesten van het land.
Kij © Shutterstock.com
"Wij hadden deze uitspraak niet zien aankomen en wij zijn ook verrast door het dwingende karakter ervan", zegt Trienke Elshof van boerenorganisatie LTO Noord. "Daardoor komen de plannen in de ijskast te staan van boeren die een nieuwe stal willen bouwen. Voor procedures die al in gang zijn gezet, is het geen probleem. Maar boeren die alleen een melding hebben gedaan en die nog geen vergunning hebben, komen in de knel."

Onwerkbaar

Elshof zegt dat het onwerkbaar is dat boeren elke keer een vergunning moeten aanvragen als ze hun koeien in de wei willen laten lopen of als ze mest willen uitrijden. "Als je elke keer een week of zes moet wachten op een vergunning, is dat niet te doen."
De LTO wil op korte termijn met de provincie en het Rijk overleggen over de impasse. De boerenorganisatie gaat ook contact opnemen met werkgeversorganisatie VNO/NCW, want de uitstoot van ammoniak kan ook veroorzaakt worden door de industrie en door de wegenbouw. "Er worden wel ammoniakmetingen gedaan, maar we weten niet waar het ammoniak precies vandaan komt. Boeren doen er nu ook al iets aan om het te verminderen. Komt het allemaal wel van de landbouw?", vraagt Elshof zichzelf af.
Er is in Nederland een speciaal programma om stikstof in kwetsbare gebieden terug te dringen. Dat werkt niet en daardoor verdwijnt de biodiversiteit, vinden natuurorganisaties. Er komen mindern plantensoorten en vogels en vogels en insecten verdwijnen. En daarom hebben natuur- en milieuorganisaties de zaak voor de Raad van State gebracht.

Blijdschap bij natuurorganisaties

De natuur- en milieuorganisaties zijn blij met de vernietiging van het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens Greenpeace moet de veestapel inkrimpen, omdat de veehouderij in de vorm van ammoniak de meeste stikstof uitstoot.
"Deze uitspraak heeft gevolgen voor een grote reeks vergunningen voor de bouw van nieuwe stallen. Hieronder valt ook de rechtszaak die Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie samen met omwonenden aanspanden tegen het besluit van de gemeente om de bouw van een vee-fabriek van 16.000 varkens naast natuurgebied de Kampina toe te staan", aldus Greenpeace.
Voor het klimaat en de gezondheid van mensen is de uitspraak ook goed nieuws, vinden de milieuorganisaties. Natuurmonument zegt in een reactie dat de vermindering van stikstof de grootste prioriteit moet krijgen. "De stikstofuitstoot in ons land hoort tot de hoogste ter wereld. Deze overdaad aan stikstof is de grootste bedreiging voor de natuur in Nederland'', aldus de organisatie.