Aantal rookvrije sportclubs in Fryslân meer dan verdubbeld

Het aantal sportclubs in Fryslân dat volledig rookvrij is, is in minder dan een jaar meer dan verdubbeld. Er zijn nu in totaal 76 verenigingen waar niet meer gerookt mag worden. Vorig jaar waren dat er nog 36.
Sportklups op wei nei smookfrij © Rookvrije Generatie
Dat het er nu zoveel zijn, heeft te maken met de steun die verenigingen krijgen van sportbonden en gemeentes. Ook is het maatschappelijk draagvlak voor rookvrije gebieden een stuk hoger gewordne. Fryslân loopt in totale cijfers nog wel achter bij andere provincies. Zo zijn er in Zuid-Holland 188 clubs volledig rookvrij en hebben in Gelderland 136 clubs een rookverbod.