Tekort van bijna vier miljoen euro in Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel heeft een tekort van 3,9 miljoen euro op de jaarrekening van 2018. Zoals in andere gemeenten vallen vooral de kosten in het sociaal domein tegen. Het aantal cliënten in de jeugdzorg is in 2018 met 22 procent toegenomen. Hierdoor is een miljoen euro meer uitgegeven.
It gemeentehûs fan Dantumadiel © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Ook krijgen veel meer mensen steun uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gebiedsteams in Dantumadiel spoorden veel mensen met problemen op. Er is in 2018 dan ook bijna één miljoen extra uitgegeven aan de WMO.
Volgens wethouder Kempenaar moet de gemeente fors ingrijpen en keuzes maken om de financiële positie te versterken.

Landelijke trend

"Het is een landelijke trend, meerdere gemeenten hebben dit signaal gegeven bij de VNG die voor de gemeenten lobbyt in Den Haag. Het beleid is lastig uit te voeren met de budgetten die we hebben."
Landelijk is het gemiddelde tien procent. Dat zijn gemeente erboven zit, heeft volgens de wethouder te maken met de preventie die de gemeente doet. "We doen veel aan preventie, dus aan de voorkant, met een jeugdwerker in het veld. Dat resulteert in meer zorgvragen. Maar op de lange termijn hebben we daardoor minder kosten in het traject daarna, dat juist hogere kosten met zich meebrengt. Dus in de toekomst zullen we minder uitgeven."
De oppositie is kritisch en zegt dat er te weinig controle is op de geldstromen. "Niet alles komt direct bij de gemeente. Zo'n zestig procent van de doorverwijzingen lopen via de huisarts. Als gemeente komen we te laat in dat traject. We moeten kijken naar de kostenbeheersing in het sociaal domein en meer weten wat er op ons afkomt."

Zorgelijk

De wethouder noemt de situatie zorgelijk. "We zullen met een herstelplan komen en een scan maken wat we kunnen doen. Het college moet een 'pas op de plaats' maken en met een kritische blik naar de financiën kijken."
Wethouder Rommy Kempenaar