City Train krijgt geen vergunning voor het ophangen informatiebord

De Leeuwarder City Train wachtte al meer dan een half jaar op toestemming van de gemeente om een vast informatiebord op te hangen op het Wilhelminaplein. Inmiddels heeft de gemeente Leeuwarden laten weten dat er geen vergunning voor het ophangen van het bord gegeven zal worden.
De Citytrain Ljouwert © Omrop Fryslân, Aise van Beets
Voor de aanvraag heeft de gemeente advies ingewonnen bij de welstandscommissie Hûs en Hiem. Die heeft de gemeente geadviseerd geen medewerking te verlenen aan het plan. Een reden zou zijn dat de openbare ruimte zo weinig mogelijk belast moet worden met objecten, die geen directe relatie met de omgeving hebben.
Een andere reden die gegeven wordt, is dat het bord te groot is. Het zou het ruimtelijk beeld aantasten en niet passen in het straatbeeld. Als laatst zou het bord niet in directe relatie staan met hetgeen waar het om gaat. Als de City Train niet op zijn standplaats op het Wilhelminaplein staat, zou de relatie tussen het bord en het treintje te ver te zoeken zijn.