Panorama Nederland: een blik op de toekomst van Fryslân

De oplossingen van onze problemen liggen niet in de stad, maar op het platteland zoals in Fryslân. Dat zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade bij de opening van Panorama Nederland in Leeuwarden. De Culturele Hoofdstadorganisatie heeft deze 360 graden expositie naar Fryslân gehaald. Het vormt een visuele blik op de toekomst van ons land en moet een aanzet zijn om te praten over de toekomst van Fryslân.
Panaroma Nederland
Klaas Sietse Spoelstra heeft Panorama Nederland naar de Kanselarij in Leeuwarden gehaald Doel is om te bedenken in welk Fryslân we willen wonen en hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Het hoort bij het vervolg van LF2018. "Met Culturele Hoofdstad hebben we maatschappelijke thema's een gezicht gegeven. Zoals duurzame energie met de Elfwegentocht of biodiversiteit en veranderingen in de landbouw met 'Kening fan 'e greide'."
Eind juni wordt door de organisatie van Culturele Hoofdstad een nieuw bidbook gepresenteerd dat aansluit bij de maatschappelijke thema's. "Cultuur kan hier een frisse blik en een duw aan geven."
© Omrop Fryslân, Wendy Kennedy
Komende tijd zullen er lezingen en discussiebijeenkomsten worden gehouden. Het gaat over drie thema's. "Een daarvan is de circulaire opgave in Fryslân. In onze landbouw en hoe we met energie omgaan." De andere twee thema's zijn water en brede welvaart waarbij meer sociale thema's aan bod komen zoals krimp, gezondheid en taal..

Oplossingen liggen op platteland

Panorama Nederland is bedacht door de zogeheten Rijksbouwmeester en vormt een langetermijnvisie op hoe we problemen in Nederland het beste kunnen aanvliegen. Zoals op het gebied van wonen, natuur, duurzaamheid en landbouw. Volgens Alkemade liggen de oplossingen vooral op het platteland.
"Het zijn allemaal ruimtelijke opgaven waarvoor je ruimte nodig hebt en dat is iets wat Friesland biedt", zegt Alkemade. "De combinatie met water en wind op zee. Er is een aantal thema's dat Friesland echt op de kaart kan zetten. Bedenk op een andere manier hoe we onze energie kunnen opwekken, maar hoe doe je dat zonder het verlies van ruimtelijke kwaliteit? Bedenk hoe we voedselproductie kunnen koppelen aan natuurontwikkeling in plaats van hoe nu de biodiversiteit wordt gedegradeerd."

Wat is een Rijksbouwmeester?

De Rijksbouwmeester is in dienst van het Rijk, maar is wel onafhankelijk. Hij adviseert over architectuur, de omgeving in de stad en het vastgoed van het Rijk. Ook heeft hij Panorama Nederland gemaakt, een visie op de toekomst van Nederland. Als vertaling hiervan is dit toekomstbeeld van Nederland op een visuele wijze vormgegeven in een 360 graden verbeelding. Het panorama reist in 2019 door het hele land en is van 28 mei tot en met 7 juni te zien in de Kanselarij in Leeuwarden.