Noordelijke bedrijven moeten schadelijke stoffen melden bij provincies

De drie noordelijke provincie sturen een brief naar alle 235 noordelijke bedrijven die voor hun milieuvergunningen onder de verantwoordelijkheid van de provincies vallen. In de brief schrijven de provincies dat de bedrijven uiterlijk 1 september moeten aangeven of ze 'heel zorgwekkende stoffen' uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn.
© Omrop Fryslân, Joris Kalma
Het gaat om 64 Friese bedrijven, 124 uit Groningen en 47 uit Drenthe. Zij hebben de brief gekregen van de Fryske Utfieringstsjint Miljeu en Omjouwing (FUMO), de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en de Omgevingsdienst Groningen (ODG).
De aanleiding van de brief is een toenemende maatschappelijke en politieke aandacht voor stoffen die als 'heel zorgwekkend' worden beschouwd. De uitstoot van zulke stoffen wordt steeds meer beperkt door landelijke en Europese wetgeving.

Overzicht geven van stoffen

Sinds 2016 moeten bedrijven elke vijf jaar een compleet overzicht geven aan de overheid van de 'heel zorgwekkende stoffen' die zij, ondanks de maatregelen, nog uitstoten. Bovendien moeten ze altijd de best beschikbare technieken gebruiken om te voorkomen dat de stoffen in het milieu terechtkomen. En als het kan, dan moeten de stoffen worden vervangen door varianten die minder schadelijk zijn.
De zorgwekkende stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt ze bij op een lijst, die nu uit ruim 1400 stoffen bestaat. De lijst groeit snel en dat komt doordat bedrijven geregeld nieuwe stoffen ontwikkelen en doordat bestaande stoffen nu eerder als schadelijk worden beschouwd.

Zorgen voor een gezonder milieu

Het landelijke beleid is erop gericht om extra aandacht te geven aan het weren van de gevaarlijke stoffen uit de omgeving en zo mee te helpen aan een gezonder milieu. De twaalf provincies hebben samen afgesproken om te inventariseren hoe de bedrijven, waarover de provincies het gezag hebben, met de stoffen omgaan.
Daarvoor hebben de drie noordelijke provincies nu een project opgezet, om in kaart te brengen of bedrijven over de juiste en actuele vergunningen beschikken. Een van de eerste stappen is de brief die de 235 noordelijke bedrijven dinsdag ontvangen.
Op basis van de gegevens die de bedrijven uiterlijk 1 september moeten aanleveren, bekijken de omgevingsdiensten of al die informatie volledig is en klopt. Eind 2020 moet het project klaar zijn. Dan is ook bekend of er meer maatregels nodig zijn.
De provincies organiseren de komende weken informatiebijeenkomsten voor de betrokken bedrijven. Daarin lichten de provincies het project toe.