Kandidaat-burgemeester Leeuwarden neemt met lintje afscheid van de Tweede Kamer

Aftredend CDA-leider Sybrand Buma heeft dinsdagmiddag na zeventien jaar afscheid genomen van de Tweede Kamer. Als alles goed gaat, wordt de 53-jarige Buma in september burgemeester van Leeuwarden. Half mei sprak de gemeenteraad van Leeuwarden haar voorkeur uit voor Buma, als opvolger van Ferd Crone.
Kandidaat-boargemaster Ljouwert nimt mei lintsje ôfskie fan de Twadde Keamer
Buma kwam in 2002 in de Kamer, maar liep toen al twaalf jaar mee in en om het Binnenhof. Hij werkte er voor de Raad van State, voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en voor de CDA-fractie.
Kamervoorzitter Khadija Arib typeerde Buma bij zijn afscheid als een dossiervreter en een behendig debater. Volgens haar is Buma een "stayer in de politiek, die zijn carrière langzaam opbouwde door steeds sterker en krachtiger in de race te komen, net zoals in de Elfstedentocht." Buma reed de tocht in 1986.
Aan het eind van de bijeenkomst in de Tweede Kamer werd Buma koninklijk onderscheiden: hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.