Friese Milieufederatie aan provincie: kom met visie op het landschap

De provincie moet een 'landschapsvisie' ontwikkelen. Dat zegt de Friese Milieufederatie (FMF). Zij hebben gesproken over de nieuwe omgevingsvisie 'De Romte Diele' van de provincie, maar daaruit wordt volgens de FMF niet duidelijk hoe de provincie omgaat met natuur en landbouw.
© Omrop Fryslân, Remco de Vries
De FMF heeft met de achterban gesproken over de omgevingsvisie. Naast dat er geen visie op het Friese landschap is, noemen ze het proces te 'vaag' en worden de doelen van de provincie niet gesteund. Daarom vragen ze zich af of de omgevingsvisie realistisch en haalbaar is. "Helemaal met het oog op de ambitie om het Natuurnetwerk Nederland in 2027 te realiseren. Natuur en landschap zijn synoniem en hebben een integrale werkwijze nodig."

Wachten op nieuwe coalitie

Provinciale Staten praten op 25 september over de omgevingsvisie. Het is nog wachten op de nieuwe coalitie, voordat er een inhoudelijke discussie komt en het definitieve besluit valt. Daarop vooruitlopend doet de FMF enkele aanbevelingen aan de provincie. Zo zeggen ze dat een landschapsvisie als basis moet dienen voor de omgevingsvisie en dat de provincie daarvoor gebruik moet maken van de landschapsvisie van It Fryske Gea.