Meer geld naar jeugdzorg: petitie is al door 127 gemeenten ondertekend

De petitie voor meer geld naar de jeugdzorg is na een week al 127 keer ondertekend door gemeentelijke colleges. Het initiatief voor de petitie komt o.a. van Tytsjerksteradiel, Heerenveen en Opsterland.
Jeugdsoarch © Shutterstock.com
In de petitie wordt aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om genoeg geld beschikbaar te stellen voor het sociale domein. Veel gemeenten hebben daar tekorten en dan vooral op de jeugdhulp.
Rob Jonkman, wethouder in Opsterland, verwacht dat meer colleges de komende week nog gaan tekenen. "Veel colleges vergaderen op dinsdag en nemen dan een besluit, dus ik verwacht daarna nog wel meer reacties. De G40, de veertig grootste Nederlandse gemeenten, hebben eerst het overleg afgelopen donderdag met de minister en de VNG afgewacht. Daar kwam uit dat er 350 miljoen extra komt, maar dat is lang niet genoeg. Van alle gemeenten bij elkaar wordt geschat dat het tekort tussen de 1 en 1,2 miljard ligt. Dan is een derde echt te weinig."
Naast de roep om extra geld zijn de gemeenten ook bezig om de jeugdzorg anders te organiseren, maar dat kost tijd. "Maar dat levert geen miljard op, dus het tekort blijft structureel."
Eerder was de jeugdzorg bij het Rijk ondergebracht. In 2015 is het overgegaan naar de gemeenten. Jonkman vindt dat dat niet moet worden teruggedraaid. "De gemeente zit veel dichter op de problematiek en dichter bij de inwoners dan het Rijk. Er is meer beroep op de zorg gedaan en de problematiek is zwaarder. Het gaat niet alleen om het geld, we doen het voor diegenen die kwetsbaar zijn."
De minister moet de gemeenten meer tegemoet komen, want "het water staat ons echt aan de lippen. Er moet iets gebeuren, anders zullen we op andere terrein moeten gaan bezuinigen."
Wethouder Rob Jonkman