Friese PvdA is blij, maar niet door het dolle heen

In het rode bolwerk Harlingen groeide de PvdA bij de laatste raadsverkiezingen van 3 naar 5 zetels, een zelfde sprong als nu in Europa. Voor de Harlinger sociaaldemocraten komt de winst evenwel als een verrassing. "Hier hadden we wel op gehoopt, maar niet op gerekend", zegt PvdA-raadslid Bartele Boersma.
NOCH PvdA winner Europeeske ferkiezingen
Het jonge raadslid heeft goede persoonlijke contacten met de PvdA-fractie in het Europees Parlement, omdat hij er tijd gewerkt heeft. De winst is volgens hem niet alleen aan boegbeeld Timmermans te danken, maar ook aan de inzet van de Europarlementariërs Agnes Jongerius, Kati Piri en Paul Tang. "De PvdA-fractie in Brussel strijdt tegen belastingontduiking door grote bedrijven en voor mensenrechten. Belangrijk werk. Ik hoop dat de mensen dat ook zien", zegt Boersma.
Bartele Boersma, gemeenteraadslid in Harlingen, heeft een tijd voor de PvdA in Brussel gewerkt
PvdA'ers Hans Konst en Bartele Boersma reageren blij verrast © Omrop Fryslân
Voorzitter Hans Konst denkt dat de winst vooral te danken is aan de 'pro-Europese campagne' van lijsttrekker Frans Timmermans. "Neem van mij aan: al dat gepraat over Nexit en de gulden weer terug, daar heeft de gewone man helemaal niets mee. Onze toekomst ligt in Europa; een stem op de PvdA was een stem voor Nederland in de Europese Unie."

De gewone man

Konst gaat ervan uit dat de goede uitslag voor Europa 'een positieve uitschieter' is. Om de opgaande lijn vast te houden zal de PvdA 'keihard werken' moeten, met vooral het belang van 'de gewone man' voor ogen. "Met onzekere banen en te lage lonen profiteert de gewone man onvoldoende van de Europese Unie. Timmermans moet er de komende jaren hard aan werken dat Europa meer 'van de gewone man' wordt en die mogelijkheid is er volgens mij ook."
Voorzitter Hans Konst van de PvdA in Fryslân
De winst fan de PvdA is it nijs fan de dei.... © Omrop Fryslân
Een uitslag van vijf zetels in het Europees Parlement betekent dat de PvdA voor de Tweede Kamer in ieder geval in theorie een kiezerspotentieel heeft van maar liefst dertig zetels en dat is veel meer dan de negen zetels van nu.
Bij de sociaaldemocraten is er echter nog niemand die dat luidop zegt. Daarvoor is de uitschieter van deze week nog te incidenteel. "Maar ik ben er van overtuigd dat er kansen liggen voor de Partij van de Arbeid."