Bijzonder Koreaans porselein in keramiekmuseum Leeuwarden

In keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden zijn vanaf vrijdag twee zeldzame kommetjes van Koreaans porselein te zien. Het museum heeft de kommetjes een tijd in bruikleen gekregen van de Ottema-Kingma Stichting.
© Ottema-Kingma Stichting
De bijzondere voorwerpen horen bij de keizerlijke ovens van de zogenoemde Joseon-dynastie. Ze komen uit de late 15e eeuw of begin 16e eeuw. In de tentoonstelling 'Van Oost naar West' zijn de kommetjes een belangrijke schakel tussen China en Japan en de ontwikkeling van porselein, dat laat het keramiekmuseum weten.

Ottema-Kingma Stichting

De Ottema-Kingma Stichting heeft tot doel de kunst- en cultuurhistorie in Fryslân te bevorderen. De stichting heeft een collectie van 30.000 objecten in hun bezit, die zij aan musea en andere instellingen uitlenen.