Omrop TIP: FRL DOK 50 jaar Lauwersmeer

Een nieuw land werd in 1969 geboren aan de kop van Fryslân. Zout van zoet werd hiervoor gescheiden en Lauwerszee werd Lauwersmeer. In de Fryslân DOK documentaire '50 jier Lauwersmar' wordt in twee delen gekeken naar hoe het gebied in een halve eeuw een toonaangevend nationaal park kon worden, waarin natuur, recreatie, landbouw en visserij naast elkaar floreren.
© Omrop Fryslân

Zeespiegelstijging

Toch zijn er grenzen aan de groei. Door de zeespiegelstijging neemt de verzilting toe en dat bedreigt de landbouw. De haven van Lauwersoog is vol, maar is omgeven door het Nationaal park. Kan de recreatie ongebreideld groeien zonder dat de rust in het gebied wordt verstoord? En wat zijn de gevolgen van de afsluiting voor de Waddenzee?
Fearboat op de Lauwersmar © Omrop Fryslân

Vooruitgang en bedreiging

Lauwersoog moet een regionaal knooppunt worden op het gebied van waterstof duurzaam toerisme. Scheepsbouwer Albert Keizer wil de Ecolution, het zeiljacht van wijlen Wubbo Ockels, op waterstof laten varen. Helemaal in de geest van de vermaarde duurzaamheidsgoeroe. En er zijn meer: ook de Zoutkamp 18 en de veerboot naar Schiermonnikoog zien waterstoftechnologie wel zitten.
Toch is er ook een bedreiging: door het afsluiten van de Lauwerszee slibben de vaarwegen naar Lauwersoog en Schiermonnikoog dicht. Vervoerder Wagenborg vreest dat haar veerboot straks alleen nog bij hoog water kan varen. Wat houdt dat in voor de economie en de manier van leven op het eiland? Is het tijd om keuzes te maken op politiek niveau? Dit en meer komt aan de orde in de tweede aflevering.
Trailer Lauwersmar FRLdok
De Fryslân DOK documentaire '50 jier Lauwersmar (50 jaar Lauwersmeer)' is een programma in twee delen. Het eerste deel was 26 juli te zien, het tweede deel is op 2 augustus te zien. Vanaf 17.00 uur ieder uur te zien bij Omrop Fryslân.
Het zijn herhalingen (eerder te zien op 26 mei en 2 juni 2019).