De Hege Warren eerst onder water zetten om daarna kanaal aan te leggen?

Iedereen die ideeën of ergernissen heeft over de problematiek bij de Hege Warren kon donderdag naar Grou om zijn of haar verhaal te doen. De inloopavond werd georganiseerd door de provincie. De avond was vooral bedoeld om in gesprek te gaan over het veenweidegebied van de Hege Warren, en het al dan niet onder water zetten van het gebied. Veel mensen wilden echter veel liever praten over de vaarweg die al dan niet tussen Grou en Drachten komt.
© Omrop Fryslân
Er wordt al langere tijd over de problematiek gesproken. Het gebied zakt doordat de veenweide opdroogt, dus er wordt gekeken of het net als vroeger weer onder water gezet kan worden. Er wonen echter boeren in het Hege Warren-gebied, die dan wel een andere plek moeten krijgen. Ook wordt er gesproken over een kanaal van Grou naar Drachten, om de vrachtschepen niet meer door de Alde Feanen te laten varen en om ruimte te maken voor de steeds groter wordende vrachtschepen. Afgelopen jaar ging er op een informatieavond hard aan toe over dit onderwerp.

Twee keer het kanaal oversteken

Sommige inwoners van het eilandje de Burd bij Grou zijn nog steeds bang dat de vaarweg er komt. "Ik vind het misleidend dat wij het daar vandaag niet over mogen hebben. Ze willen nu eerst alleen praten over het onder water zetten van de Hege Warren, maar het zou mij niet verbazen dat ze daarna het kanaal aanleggen. Het gebied staat dan toch al onder water", zegt een van de aanwezigen. Stel dat de vaarweg er komt, dan wordt de situatie voor recreatie op het water een stuk gevaarlijker. "Dan moet je voortaan twee keer het kanaal oversteken als je naar de Alde Feanen toe wilt. Voor Earnewâld wordt het dan beter, maar voor Grousters wordt het minder", legt een andere man uit.
Sonja Busch van de provincie wil kijken naar een nieuwe toekomst voor de Hege Warren
Volgens de provincie Fryslân is de reden om niet teveel in te gaan op de plannen voor de vaarweg net iets anders. Er moet eerst gekeken worden wat er allemaal mogelijk is met het gebied de Hege Warren. Pas daarna kan er gekeken worden of het kanaal een optie is: "Op dit moment is het plan sowieso financieel niet haalbaar", legt projectleider Sonja Busch van de Provinsje Fryslân uit. Toch wil zij de belangstellenden ook tegemoet komen: "We kunnen de olifant in de kamer natuurlijk ook niet helemaal negeren. We willen eerst kijken hoe we met de veenweideproblematiek om moeten gaan. Het zou kunnen dat de vaarweg een onderdeel van de nieuwe inrichting van het gebied is. Het plan is dus nog wel aanwezig, maar de focus ligt op de Hege Warren."

"Er wordt naar ons geluisterd"

De aanwezigen zijn wel blij dat ze vandaag iets te zeggen hebben. "Ik heb wel het geviel dat er hier naar ons geluisterd wordt. Dat is ook wel eens anders geweest", geeft een man aan. "Ik ook nog een paar dingen opgeschreven die ze mee kunnen nemen. Dus dat is mooi", zegt een ander. "Als er maar iets mee gedaan wordt. Er werd afgelopen jaar ook naar alle mensen geluisterd die hun verhaal deden, maar daar zag ik vandaag veel van terug."

Knopen doorhakken

Vrijdagavond wordt in Oudega, Smallingerland een zelfde informatieavond gehouden. Duidelijk is wel dat het nog lang kan duren voordat er echt iets gaat gebeuren in het gebied. Busch: "Veel mensen willen ook dat er nu eens een knoop doorgehakt wordt. Dat knopen wij ook wel in onze oren. We kunnen niet eeuwig blijven praten, zowel over de Hege Warren als over de vaarweg. Maar dit is helaas de werkelijkheid."