Geen gif op landbouwproducten die uit de omgeving van de REC komen

De reststoffen-energiecentrale in Harlingen heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt. Dat blijkt uit metingen die vorig jaar werden gedaan in opdracht van LTO Noord. In het onderzoek is gekeken naar het effect dat de uitstoot van de afvaloven heeft op bijvoorbeeld het gras, de spinazie en de boerenkool die groeit in de omgeving en op de melk van de koeien.
Sicht op de REC yn Harns © Omrop Fryslân
Er is meerdere keren gemeten of er ook teveel schadelijke stoffen in de producten zaten. Maar dat was niet het geval. Hierbij werd met name gekeken naar stoffen zoals cadmium, kwik, dioxinen en fluoriden. De metingen zijn gedaan sinds de REC in bedrijf ging, en gaan ook dit jaar nog door. Gedurende die tijd zijn er geen afwijkende waarden gevonden.
"Als voedselproducent streven wij naar hoge kwaliteit van onze producten. Het onderzoek heeft aangetoond dat de REC niet van invloed is geweest op deze kwaliteit. Uiteraard zijn we daar erg blij mee", zo laat Ane de Witte van LTO Noord weten.