Weg tussen Kootstertille en Buitenpost na de zomer aangepakt

De Alde Dyk tussen Kootstertille en Buitenpost zal waarschijnlijk pas na de zomervakantie aangepakt worden. Op de weg worden maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer te verlagen, en om het sluipverkeer tegen te gaan.
© Achtkarspelen
In eerste instantie was het de bedoeling om de Alde Dyk volledig voor het verkeer af te sluiten, maar de gemeenteraad was het daar niet mee eens. De maximum snelheid op dit deel van de weg is op dit moment 60 kilometer per uur, maar veel auto's houden zich hier niet aan. Dit levert gevaarlijke situaties op voor fietsers en schoolgaande kinderen.
Het plan is nu om snelheidsremmers in de weg aan te brengen, en om de kruising van de Alde Dyk met het Nonnepaed en de Miedwei aan te passen, zodat de route minder aantrekkelijk is voor verkeer tussen Kootstertille en Buitenpost.