Staten steunen lobby voor Eurovisie Songfestival in Leeuwarden

Een grote meerderheid van de Provinciale Staten steunt van harte de lobby om het Eurovisie Songfestival volgend jaar naar Leeuwarden te halen. Dat komt goed uit, omdat provincie en gemeente achter de schermen al druk bezig zijn met een bidbook om Eurovisie hier te krijgen.
In grutte mearderheid fan Provinsjale Steaten stimde foar Eurovisie yn Ljouwert © Omrop Fryslân
Leeuwarden heeft hierbij concurrentie van onder andere Rotterdam, Zwolle en Maastricht, maar Poepjes dicht Leeuwarden goede kansen toe.

Niet iedereen enthousiast

Niet alle Statenleden deelden het enthousiasme van Sietske Poepjes en haar partijgenoot Rendert Algra, die de motie indienen. Hanneke Goede van de SP is bang dat ook in Leeuwarden Eurovisie met name een feest voor de elite zal worden. "Wat ik gehoord heb kost een kaartje voor de finale wel zo'n 750 euro. Daar is de SP tegen. Vorig jaar kon iedereen de Reuzen gratis bekijken, daar zijn we dan wel voor."
Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes over de lobby voor Eurovisie in Leeuwarden
Poepjes zegt ook dat ze de reactie van de SP 'begrijpt', maar laat weten dat er ook al nagedacht wordt over de mogelijkheden om meer mensen het feest mee te laten beleven door bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in Fryslân 'fanzones' in te richten met een groot scherm. "De meeste mensen kijken Eurovisie in elk geval via een scherm. En de locatie in Makkum mag van mij dan best - voor één dag - Ljouwert-beacht hjitte."

Brief naar de NPO

Dat Crone en Brok al op zondagavond een brief verstuurden naar de NPO kwam voor Poepjes niet als een verrassing, want al voor de puntentelling had ze contact met Sjoerd Feitsma over de mogelijkheid om Leeuwarden naar voren te schuiven bij een mogelijke Nederlandse winst.
In de Staten wordt woensdag nog niet gepraat over de kosten van een mogelijk Eurovisie in Leeuwarden en een mogelijke bijdrage van provincie of gemeente. Dat gebeurt pas als duidelijk wordt dat het evenement ook echt naar Leeuwarden gaat en dat staat nog lang niet vast. "Als het zover is, dan kom ik natuurlijk bij u terug", zei Poepjes de Staten toe.
SP-statenlid Hanneke Goede