Ouders boos vanwege sluiting basisschool De Tike

Ouders van kinderen van basisschool de Gielduorde in De Tike voeren actie. De school houdt op te bestaan. Dat laat althans het schoolbestuur van PCBO Smallingerland in een brief aan de ouders weten.
Âlders lulk om sluting basisskoalle De Tike
Er zijn nog maar 25 leerlingen en de verwachting is dat dat er volgend jaar maar 19 zijn. Een fusie met basisschool De Leister Igge in Opeinde ligt voor de hand.

Tegen de sluiting

De ouders van de kinderen en de medezeggenschapsraad van de school zijn echter nog lang niet zo ver. Zij zijn fel tegen de sluiting en zoeken zelfs nieuwe leerlingen om de Gielguorde juist open te houden.
Volgens het bestuur is De Tike een krimpdorp en hebben ze er alles aan gedaan om de school open te houden. Ouders bestrijden dit argument. Volgens hen wordt er juist net veel nieuwgebouwd in het dorp voor bewoners met kinderen die naar de Gielguorde willen. En er komen juist meer kinderen bij. "Het is hier net een babyboom", vindt Betty Posthumus.