"Omrop heeft te weinig oog voor Nederlandstalige Friezen"

Statenlid Erwin Jousma van Forum voor Democratie vindt dat Omrop Fryslân te weinig oog heeft voor de belangen van mensen die Nederlandstalig zijn. In zijn maidenspeech in Provinciale Staten zei Jousma dat de Omrop het nieuws wel in het Fries, maar niet ook in het Nederlands aanbiedt.
Gearkomste fan de Provinsjale Steaten © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Omrop Fryslân stond helemaal niet op de agenda van de Staten woensdag, maar in een maidenspeech staat het de Statenleden vrij om ook andere zaken aan de orde te stellen. Jousma beschouwt zichzelf als vertegenwoordiger van de Nederlandstaligen in Fryslân. En die achterban wordt volgens hem nu niet goed bediend door de publieke omroep van Fryslân. "De meertaligheid zou een pluspunt zijn", zegt Jousma. "En dat zou ook weer een nieuwe doelgroep aanspreken, niet alleen van mijn achterban van Forum, maar ik denk dat ook andere partijen een achterban hebben met Nederlandstalige Friezen. En ook deze Friezen zijn trots op 'ús heitelân', dus laten we dat vooral stimuleren."
FNP-Statenlid Sybe Knol reageerde in zijn maidenspeech door te zeggen dat hij de kritiek op Omrop Fryslân volledig onterecht vindt. Knol wees daarbij ook naar de tweetalige app en website van de Omrop, waardoor iedereen het nieuws ook in het Nederlands kan lezen. Knol omschreef het verhaal van Jousma als een 'anti-Fries visitekaartje' van Forum voor Democratie.

Reactie Omrop Fryslân

Eindredacteur Sybren Terpstra van Omrop Fryslân, zegt dat het belangrijk is dat Omrop Fryslân juist in het Fries uitzendt. "In onze statuten staat dat wij het Fries als voertaal gebruiken. Tegelijkertijd zijn we geen taalbevorderaar en dat betekent dat we lenig met het gebruik van het Fries willen omgaan. We zijn onderdeel van de provincie Fryslân en hier wordt de tweede rijkstaal gesproken. Wij vinden het belangrijk dat we op deze manier aansluiten bij de regio waarin wij werken."
Uit recent onderzoek van de Fryske Akademy blijkt dat 85 procent van de Friezen het Fries verstaat. "Van de mensen die het Fries niet kan verstaan krijgen we geregeld te horen dat ze juist blij zijn met de Friese uitzendingen van de Omrop", vertelt Terpstra. "Ze gebruiken de Omrop om de taal te leren. Verder gaan wij lenig om met het gebruik van het Fries. Als een persoon wordt geïnterviewd en deze verstaat het Fries niet, dan schakelen wij over naar het Nederlands."
Ook bij grote calamiteiten zendt de Omrop in het Fries en het Nederlands uit, dus tweetalig. Omdat er minder Friezen zijn die het Fries kunnen lezen heeft Omrop Fryslân er wel voor gekozen om de website en de app tweetalig aan te bieden. Op deze manier kan de lezer zelf bepalen in welke taal de berichten aangeboden worden. Ook de documentaires die op NPO2 via FryslânDok worden uitgezonden, worden in het Nederlands ondertiteld.
Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes reageerde niet op het verhaal van Jousma, omdat het onderwerp niet op de agenda stond.