Alex Riemersma: "Maak nu ook meer ruimte voor Fries op voortgezet onderwijs"

Het wordt tijd dat de tweetalige scholen voor het voortgezet onderwijs in Fryslân ook het Fries een goede plek geven in een meertalige aanpak. Met dat advies kwam dinsdag de Leeuwarder Alex Riemersma bij zijn afscheid als lector Fries & Meertaligheid bij hogeschool NHL Stenden. Riemersma vindt dat het Fries in het basisonderwijs de laatste tientallen jaren een mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt, zeker op de drietalige basisscholen.
De bondel Rispje en siedzje waard presintearre op it ôfskied fan Alex Riemersma © Omrop Fryslân
De resultaten van die scholen zijn over het algemeen goed; terwijl de beheersing van het Nederlands op niveau is, is het Fries en Engels van kinderen op drietalige scholen veel beter dan op niet-drietalige scholen. Veel van de drietalige basisscholen willen daarom niet meer anders. Bovendien heeft het Fries op veel basisscholen een betere positie gekregen. Het is niet alleen meer de taal van een geïsoleerd lesje en schooltelevisie, de taal wordt ook meer bij andere activiteiten en vakken gebruikt als voertaal.
Maar de aansluiting op het voortgezet onderwijs is nog steeds een probleem. Er zijn eigenlijk maar twee scholen die meertalig voortgezet onderwijs aanbieden met daarin ook een goed plek voor het Fries. "Daar zit voor mij wel wat professionele frustratie", geeft Riemersma op zijn afscheid toe. "Wij hebben in Fryslân verschillende scholen voor tweetalig voortgezet onderwijs, maar die doen niet veel of bijna niets voor het Fries, terwijl het volgens mij geweldig voor de hand ligt om het Fries mee te nemen in de meertalige aanpak."
Alex Riemersma hie sels it lêste wurd op syn ôfskied © Omrop Fryslân
Riemersma nam dinsdag afscheid in de vorm van een 'inspiratiemiddag' met verschillende sprekers. Op de middag werd ook de bundel 'Rispje en siedzje' gepresenteerd met artikelen over de resultaten van de lectoraten Fries & Meertaligheid en Taalgebruik & Leren op Hogeschool NHL Stenden. De twee lectoraten gaan nu samen onder de noemer 'Meertaligheid en geletterdheid'.

Internationaal actief

De afscheidnemende lector is ook al tientallen jaren actief op het gebied van minderheidstalen bij organisaties zoals het Network to Promote Linguistic Diversity NPLD en het Europeesk Buro foar Lytse Talen EBLT. Bij bezoeken aan andere Europese regio's heeft Riemersma geleerd dat het Fries het helemaal niet zo slecht doet.
"Het Fries is een goede middenmoter. Er zijn in Europa veel talen die nog veel kleiner en kwetsbaarder zijn dan de onze." Regio's als Sleeswijk-Holstein in Duitsland en Kasjoebië in Polen kijken zien Fryslân zelfs wel als voorbeeld. "Als je kijkt naar hoeveel niet-Friezen in Fryslân Fries leren doen we het helemaal niet zo slecht. In sommige andere delen van Europa kijken ze daar van op."

Meer dan een hobby

Meertaligheid is voor Riemersma meer dan een hobby voor Frieszinnigen en taalliefhebbers. Volgens hem is meertaligheid in het Europa van vandaag de dag de realiteit, ook als je kijkt naar vluchtelingen en mensen die uit het buitenland komen. "Wanneer je dan zelf een meertalig land bent, dan kun je daar je voordeel mee doen, maar dan moet je daar wel goed mee omgaan en die meertaligheid stimuleren." Voor het nieuwe provinciaal bestuur had Riemersma ook nog een wens: "Ik hoop dat de taalschipper koers houdt en de wind in de zeilen krijgt."