PvdA Achtkarspelen stelt vragen over het lage schooladvies in de gemeente

PvdA Achtkarspelen heeft vragen aan het college gesteld, over het te lage schooladvies dat een groot aantal leerlingen van basisscholen in Fryslân krijgen. Met name in gemeente Achtkarspelen is het aantal kinderen dat een te laag advies krijgt groot. Uit onderzoek van door het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat Friese kinderen vaker een lager schooladvies voor de middelbare school krijgen dan het landelijk gemiddelde.
© ANP
In Achtkarspelen valt het advies van de eindtoets in meer dan de helft van de gevallen (53%) hoger uit, dan het advies van de leerkracht. De PvdA Achtkarspelen wil weten waarom er zo'n groot verschil zit tussen de adviezen. Ook willen ze weten waarom dit niet eerder besproken is in de raad en wat er in de toekomst aan wordt gedaan.
De lagere schooladviezen raakt de toekomstige leefbaarheid in de gemeente en de toekomst van de kinderen, zegt de PvdA.
De fracties van PvdA en D66 in Provinciale Staten stelden eerder deze week al vragen aan het provinciebestuur. De partijen willen weten wat het college van Gedeputeerde Staten zal doen om het 'ambitieniveau' in Fryslân te verhogen.