Miljoenen voor landschapsherstel Noardlike Fryske Wâlden

Er wordt de komende jaren 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in het herstel en behoud van elzensingels en houtwallen in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Medewerkers van Landschapsbeheer Fryslân hebben een inventarisatie gemaakt van wie wil meedoen.
© Omrop Fryslân, Bauke Deelstra
De Friese agrarische samenwerkingsverbanden ELAN, het Lege Midden en Waddenvogels doen mee. De eerste projecten in de omgeving van Drachtstercompagnie lopen al. Deelnemers moeten een contract tekenen dat ze de herstelde elementen op hun grond in ieder geval tien jaar in stand houden.

Financiën

De provincie en de Europese Unie financieren het project.
Verslaggever Bauke Deelstra met Albert van der Ploeg van de Noardlike Fryske Wâlden
Verslaggever Bauke Deelstra met Thies Koggel van Landschapsbeheer Friesland en Jan Rienk de Boer van Melkveebedrijf de Boer