Minister Wiebes geeft minimaal draagvlak voor gaswinning Waddenzee toe

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken geeft toe dat er eigenlijk geen bestuurlijk draagvlak is voor gaswinning onder de Waddenzee. Hij schrijft dat in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Wiebes doet onderzoek naar het draagvlak.
© Remco de Vries
Op de directe vraag van de Partij voor de Dieren of Wiebes kan concluderen dat er eigenlijk geen bestuurlijk draagvlak is, schrijft Wiebes: "Mijn perceptie is dat het bestuurlijk draagvlak in de regio voor aargaswinning broos is." Hij schrijft verder dat hij dat niet zo vreemd vindt met alle problematiek in Groningen.
Momenteel zijn werkgroepen met burgers en belangenorganisaties uit Ternaard en omgeving actief. De werkgroepen bekijken maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat het draagvlak voor gaswinning breder wordt. Daarbij kan worden gedacht aan investeringen die worden gedaan in Noordoost-Fryslân. Simpel gezegd komt dat neer op gaswinning in ruil voor geld. Wiebes zegt dat hij een definitief besluit neemt, wanneer de onderhandelingen daarover afgerond zijn.
© ANP
Hij schrijft verder dat eventuele nieuwe gaswinning bij Ternaard een zaak van nationaal belang is en dat de besluitvorming daarom ook in het kabinet zal plaatsvinden. Hij noemt het vanzelfsprekend dat de standpunten van de betrokken partijen in de regio worden meegenomen.