Herinrichting Swette-De Burd na ruim kwart eeuw werk feestelijk afgesloten

De herinrichting van het gebied Swette-De Burg bij Grou is vrijdagmiddag feestelijk afgesloten. Sinds 1993 is er zo'n zestig miljoen euro gestoken in de natuur, landbouw, waterhuishouding en recreatie in het gebied. Als afsluiter ontbond gedeputeerde Johannes Kramer de commissie die het werk begeleid heeft.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Om de landbouwstructuur in het gebied te verbeteren werd er een wettelijke herverkaveling van 1800 hectare grond doorgevoerd.
Voor de recreatie werd tussen de Pikmar en de Wiide Ie vijfentwintig hectare nieuw vaarwater gegraven, dat de naam Suderburds Wiid gekregen heeft. Ook zijn er keersluisjes geplaatst om vaarroutes bereikbaar te maken en is het eiland Eagehoek ingericht voor recreatie.

Natuur

Bij de herinrichting heeft het gebied zo'n 500 hectare nieuwe natuur gekregen. Meer dan de helft daarvan ligt op het eiland De Burd en is bedoeld voor weidevogels. Het is eigendom van It Fryske Gea en is met name bedoeld voor vogels als de kievit en de tureluur. Ook het Unlân fan Jelsma, It Kobbelân, It Eilân-west en veertig hectare grond voor particulier natuurbeheerd werden opnieuw ingericht.

Waterhuishouding

Een nieuw gemaal op het eiland De Burd moet zorgen voor een goede afstemming van het waterpeil voor het weidevogelgebied, maar ook voor droge huizen en tuinen. Ook zijn een aantal gemalen in het gebied opgeknapt of weggehaald, voor het verbeteren van de waterhuishouding.
Bij de herinrichting werd ook acht kilometer aan walkanten opgeknapt en kreeg een deel van de wateren een natuurvriendelijke zone.
De herinrichting van het Swettegebied en het eiland De Burd werd gedaan in opdracht van de provincie. Er werd daarbij samengewerkt met het Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, de gemeente Boarnsterhim, en toen die niet meer bestond, met de gemeente Leeuwarden.