Vernielingen en diefstal op begraafplaats Surhuizum

Surhuizum heeft te maken met vernielingen en diefstal op de begraafplaats. Dat meldt de plaatselijke begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' op de dorpswebsite. "Er is geconstateerd dat op onze begraafplaats op de graven van enkele overleden familieleden, bloemstukken, gedenkstukken enz. gestolen of beschadigd zijn."
© ANP
Wie verantwoordelijk is voor de vernielingen en de diefstal is volgens de begrafenisvereniging niet duidelijk: "De vraag die vele mensen zich meer dan terecht stellen, is wie zich inlaat met dergelijke verwerpelijke handelingen. Volgens sommigen gaat het om kwajongensstreken. Hoe het ook zij, wij hebben de taak om deze zaken uitdrukkelijk ter harte te nemen en er alles aan te doen om dergelijke afkeurenswaardige praktijken te bestrijden."
De begrafenisvereniging vraagt mensen die meer weten over de vernielingen en de diefstal, of die er ook slachtoffer van zijn, zich te melden bij één van de bestuursleden van de vereniging. Ook wordt gevraagd om "met zijn allen waakzaam te zijn, zodat wij bepaalde maatregelen hopelijk niet behoeven uit te voeren". Aan welke maatregelen wordt gedacht, meldt het artikel niet.
De begrafenisvereniging wijst erop dat de vernielingen en de diefstal voor nabestaande psychologisch en mentaal heel zwaar zijn. "Het doorstaan van een rouw- en verwerkingsproces moet in alle rust kunnen gebeuren en beschadigingen aan de laatste rustplaats van geliefden zorgt dan ook voor een emotionele dreun bovenop het al aanwezige leed."