Ouderenhofje Berltsum moet er snel komen, vinden drie partijen

Het hofje voor ouderen in Berltsum moet er snel komen, als het aan Gemeentebelangen, FNP en VVD in de gemeente Waadhoeke ligt. Zij hebben daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. De drie partijen hebben in totaal 14 van de 29 zetels in de raad. In het hofje zouden ouderen bij elkaar moeten wonen, die nu nog een grote gezinswoning hebben.
© Omrop Fryslân
De werkgroep Kleiner Wonen heeft een plan ontwikkeld met twaalf duurzame woningen in het hofje, op de plaats van de eerdere basisschool Lyts Libben. Aanleiding voor het voorstel van de partijen is een memo van het college van B&W. Die willen eerst afwachten waar de supermarkt en een tijdelijk multifunctioneel centrum (MFC) kunnen komen.
Hendrik Terpstra van de VVD vindt dat daar niet op gewacht moet worden. "Er zijn in het dorp genoeg lege plekken waar de supermarkt en het tijdelijke MFC kunnen komen. Aan die hofje is zoveel behoefte, dat er nu actie moet komen."

Plannen op de lange baan

De plannen voor het hofje zijn op de lange baan geschoven door de gemeentelijke fusie. Kees Arendz van Gemeentebelangen: "Wij vinden deze initiatieven prachtig mooi. Het stelt ouderen in staat om langer thuis te wonen en voor de jongeren komt er ruimte in de woningen die de ouderen achter laten."
"De aanleiding om kleinere woningen te realiseren lag er al veel eerder", volgens FNP-raadslid Sijbe Knol. "In april 2017 heeft de volledige raad van Menameradiel ja gezegd tegen een voorstel om de behoefte te onderzoeken en met een concreet voorstel te komen. Daar is dit een uitvloeisel van. Dorpsbelangen hebben toen ook erg positief gereageerd en locaties aangedragen."

Verwachtingen geschapen

Afgelopen jaar is de gemeente een omgevingswet-pilot gestart. Doel was om projecten met meerwaarde en draagvlak verder te helpen en de realisatie sneller te laten verlopen. "In het afgelopen jaar zijn een aantal eisen aan de werkgroep Kleiner Wonen in Berltsum gesteld en goed uitgevoerd. Daarnaast zijn er verwachtingen geschapen. Het is voor ons dan ook niet wenselijk dat het project nu vertraagd dreigt te worden", zegt VVD'er Hendrik Terpstra.
Met het hofje zouden de ouderen kunnen besparen op energie en gebruik maken van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.
Presentator Karen Bies praat met Hendrik Terpstra van VVD Waadhoeke