PvdA en D66 stellen vragen over lage Friese schooladviezen

De fracties van de PvdA en D66 in de Provinciale Staten willen weten wat het provinciebestuur gaat doen aan het feit dat schoolkinderen in Fryslân lagere adviezen voor de middelbare school krijgen dan het landelijk gemiddelde. Dat doen ze naar aanleiding van onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau. Daaruit bleek ook dat het schooladvies in Fryslân minder vaak naar boven wordt bijgesteld.
skoalleboerd © Shutterstock.com
Uit de uitslag van de eindtoets die kinderen in groep 8 maken, komt vaak naar voren dat de kinderen meer kunnen dan de eigen leerkracht dacht. Zo valt in Achtkarspelen het advies van de eindtoets in meer dan de helft van de gevallen (53%) hoger uit dan het advies van de leerkracht.

'Zorgelijk beeld'

PvdA en D66 noemen dat een 'zorgelijk beeld'. Helemaal omdat Fryslân, zo zeggen de twee partijen, juist ingezet heeft op een Friese campus van de Universiteit van Groningen. "Niet iedereen hoeft naar de universiteit", verduidelijkt Bea Bijlsma van D66. "We hebben behoefte aan vakmensen op alle niveaus. Ieder kind moet echter wel de kans krijgen zich op diens eigen niveau volledig te ontwikkelen."
De partijen willen daarom weten wat het college van Gedeputeerde Staten gaat doen om het 'ambitieniveau' in Fryslân te verhogen.