Toekomstig provinciebestuur zoekt meer samenwerking met Wetterskip

Formateur Evelien Blaauw rekent er nog steeds op dat Friesland eind juni een nieuw college van Gedeputeerde Staten heeft. Het is intussen twee maanden geleden dat Friesland naar de stembus ging, maar er zit vooruitgang in: "We zijn zorgvuldig met hoe we de zaak aanpakken. Liever kwaliteit dan snelheid." De vier partijen die over een akkoord onderhandelen, zijn CDA, PvdA, FNP en VVD.
It Provinsjehûs yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Een van de onderwerpen die op tafel lag, is de samenwerking met andere partijen. "Er zijn veel thema's die inzet vragen van de gemeenten, het waterschap én de provincie", zegt Blaauw. "Dat zal leiden tot intensievere samenwerking." Er wordt gesuggereerd om de waterschappen onder de provincies te laten vallen, maar dit ziet Blaauw niet gebeuren. "Dat is niet aan de orde."
De afgelopen weken heeft de provincie zich laten bijpraten door onder meer Wetterskip Fryslân, de Vereniging van Friese Gemeenten en het Fries Sociaal Planbureau.

Inhoud en budget later

De onderhandelingen over het nieuwe college gaan niet moeizaam, vertelt Blaauw. "Er zijn nu geen lastige punten. Later krijgen we nog discussies over de inhoud en het budget. Dat komt pas aan het einde, maar dat werkt nu niet belemmerend."
Er is wel enige wreveligheid uit de oppositie, want deze partijen willen meepraten. "Ik begrijp dat wel", geeft Blaauw aan. "Ze hebben gevraagd om een grotere betrokkenheid bij dit proces. De coalitiepartijen zijn zich aan het beraden over hoe ze dat gaan doen."
Formateur Evelien Blaauw