Sybrand van Haersma Buma, telg uit een burgemeestersfamilie

Zijn voorouders waren het al, en nu zet Sybrand van Haersma Buma de familietraditie voort: burgemeester worden. Donderdagavond werd bekend dat Buma de opvolger van Ferd Crone wordt als burgemeester van Leeuwarden. De CDA-voorman verlaat de landelijke politiek voor een functie in de provincie waar hij geboren is.
© ANP
Naam: Sybrand van Haersma Buma
Geboortedatum: 30 july 1965
Geboorteplaats: Workum
Functie: Fractievoorzitter van het CDA
Buma werd geboren in Workum. Nadat hij het atheneum in Sneek heeft gedaan, verhuisde Buma naar Groningen, om Nederlands Recht te studeren. Toen hij dat afgerond had, stak Buma de Noordzee over om aan de Universiteit van Cambridge een postdoctorale studie Internationaal Recht te doen.
Het burgemeesterschap zit de familie Buma in het bloed. Zijn vader, Bernhard van Haersma Buma, was burgemeester in Workum en Sneek. Zijn opa, Sybrand Marinus van Haersma Buma, was burgemeester van Stavoren en Wymbritseradiel. In zijn functie als burgemeester van Wymbritseradiel is hij op transport gezet naar kamp Neuengamme, waar hij in 1942 op 38-jarige leeftijd overleed.

CDA

In 1990 begon Buma als stafjurist bij de afdeling rechtsspraak van de Raad van State. Daarna is hij twee jaar lang beleidsambtenaar geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf 1994 was Buma beleidsmedewerker in de Tweede Kamerfractie van het CDA. Daarna is hij gekozen als Kamerlid.
Vanaf 2010 is hij fractievoorzitter. Er was toen veel onrust binnen de partij. Het CDA zat in een kabinet dat gesteund werd door de PVV. Veel CDA'ers waren het daar niet mee eens. Het lukte Buma destijds om de rust in de fractie en in de partij te laten wederkeren.
Buma bracht dan wel rust in de fractie. Ondanks het succes in de fractie van de afgelopen jaren, staat de positie van Buma onder druk. Leden vinden dat het tijd wordt voor een nieuwe leider. Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge, die beiden minister zijn in het huidige kabinet, zijn in de race.

Band met Leeuwarden

Buma past goed in het opgestelde profiel van de gemeenteraad. Zo heeft hij veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk in Den Haag. Omdat hij van oorsprong uit Fryslân komt, heeft hij ook affiniteit met de Friese taal. Ook heeft hij een stevige band met Leeuwarden. Buma zijn vader woont in de stad en hij wordt geregeld gezien bij Tresoar, waar hij bezig is met historisch onderzoek.
De officiële benoeming is aan de koning en aan de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moeten de voordracht goedkeuren.