Plaatselijk Belang St. Anne over azc: Incidenten zijn er, maar "onveiligheid is vaak een gevoel"

Er zijn zorgen over kleine groepen migranten die in en rond asielzoekerscentra overlast veroorzaken. Het gaat met name om mensen die uit veilige landen als Marokko, Tunesië en Algerije komen en hier asiel hebben aangevraagd. Ze komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Plaatselijk Belang St. Anne vindt het jammer dat mensen uit veilige landen worden opgevangen in St.-Annaparochie.
Pleatslik Belang Sint-Anne oer azc
Toch blijkt uit cijfers van het COA, die dinsdag zijn bekendgemaakt, dat van alle incidenten die hebben plaatsgevonden in en rond asielzoekerscentra in Nederland een derde wordt veroorzaakt door zogeheten 'veiligelanders'.

Gemeentelijk overleg

Volgens burgemeester Marga Waanders van gemeente Waadhoeke is dat zorgelijk. Met het COA en de politie wordt de situatie in de gaten gehouden. Ze zullen bijvoorbeeld aan dossiervorming doen. Als iemand zijn boekje te buiten gaat, wordt dat geregistreerd. Als dat te vaak voorkomt, wordt die persoon overgeplaatst. Waanders zegt met andere burgemeesters van asielgemeenten in Fryslân te willen praten.
Het gaat om kleine groepjes asielzoekers die de overlast veroorzaken. Het COA verspreidt de veiligelanders over alle centra in Nederland. De zorgen liggen bij de asielzoekerscentra op het platteland. Laas Bouma, fan Plaatselijk Belang St. Anne merkt dat er soms meer incidenten zijn.
"Sinds de oprichting van het asielzoekerscentrum is er af en toe wat spanning in het dorp. We hebben een inbraakgolfje gehad. Dat wordt nu gespiegeld op het azc. Nu is het zo dat de doelgroep waarover wij het hebben, hier is gekomen na die inbraken. Onveiligheid is vaak een gevoel."

Burgerwacht

Natuurlijk zijn er incidenten, vervolgt Bouma. "Wij als Plaatselijk Belang zitten elke maand om tafel met omwonenden, de politie, de gemeente en het azc zelf. In de vijftien jaar dat het azc hier nu ziet, is er nauwelijks extra overlast geweest in vergelijking met het gedrag van andere burgers. Er zijn ook heel veel inwoners die omgaan met deze asielzoekers en een goede relatie met hen hebben. Waarschijnlijk zijn er wel een paar incidenten geweest. Als uit de cijfers blijkt dat bij de incidenten een derde veiligelanders waren betrokken, dan twee derde niet."
© Google Street View
Verslaggever Auke Zeldenrust en Laas Bouma over de situatie
Van het bestaan van een burgerwacht wist de voorzitter van dorpsbelang tot donderdagmorgen niets. Hij heeft geprobeerd om daar informatie over te krijgen, maar heeft niet zwart op wit gekregen hoeveel mensen er in die burgerwacht zitten en door wie ze worden aangestuurd.

Risicospreiding

Het COA verdeelt groepjes veiligelanders over de asielzoekerscentra als een soort risicospreiding, zegt verslaggever Auke Zeldenrust. Hij heeft met het COA gebeld. "Het gaat niet om grote groepen. Ze halen weleens amokmakers uit elkaar. Dat doet het COA al jaren. Zij geven toe dat de veiligelanders de meeste problemen geven. Die hebben recht op een asielaanvraag, maar de kans dat ze hier mogen blijven, is heel klein. Het zou mooi zijn dat meteen wordt gezegd: U komt uit een veilig land. U maakt hier geen kans en u komt er niet in. Maar dat is aan de regering, het COA mag geen beleid maken, maar alleen uitvoeren."