Werkzaamheden voor nieuw station Franeker gestart

Het stationsgebied in Franeker wordt opnieuw ingericht. Het geheel moet overzichtelijker worden en meer uitstraling krijgen. Nu zou het nog een rommelig gehele zijn. Het station moet meer allure krijgen. Het gebouw komt er uit te zien als het gebouw dat er in 1973 stond, maar met nieuwe voorzieningen. Ook moet het volledige stationsgebied groener worden.
© Gemeente Waadhoeke
Ferslachjouwer Bauke Deelstra prate mei projektlieder Dick Wolbers
Deze week is er bodemonderzoek verricht door onderzoeksbureau Bodemvisie uit Grou. "Wij zeggen altijd: het gebied is functioneel, maar gedateerd. We hebben pas een prachtig mooi project achter de rug, Franeker Waddenpoort"', vertelt projectleider Dick Wolbers van de gemeente Waadhoeke.
Met dit project is de stad zowel over de weg als over het water beter bereikbaar geworden. Er zijn drie nieuwe bruggen gekomen en veel aanlegplaatsen bij gekomen.
"Het station vraagt nu ook om aandacht. Tot 1973 heeft hier een mooi stationsgebouw gestaan. Het nieuwe ontwerp is een nieuwe vorm van dat oude gebouw."
Er wordt veel parkeergelegenheid bijgebouwd. "Reden is de problematiek van de Waddenvakantiegangers. Mensen hebben ontdekt dat zij hier kunnen parkeren en op de trein kunnen stappen naar de eilanden. De omwoners hebben er last van. In het kader van het project 'binnenstad parkeren' hebben wij dit meegenomen."
© Gemeente Waadhoeke
Eric Wagenaar fan Bodemvisie
Volgens Wolbers moet het project, als alles meezit, zo'n twee miljoen euro kosten. "Wij hebben de afgelopen week het bodemonderzoek verricht. Ik kan nog niet zeggen of wij aparte dingen zijn tegengekomen. De monsters gaan eerst naar het laboratorium in Rotterdam. Daar moeten wij op wachten", zegt Eric Wagenaar van Bodemvisie.
Het onderzoek wordt verricht om te kijken of er sprake is van bodemvervuiling. Toch heeft deze zoektocht wat geschiedkundigs, want hij begint al in de archieven. "Je moet kijken of er locaties zijn waar met olie is gewerkt of dat er een smederij heeft gestaan waar met metaal gewerkt is. Dat kun je met historisch onderzoek uitvinden. Je moet weten of je mensen niet blootstelt aan hoge vervuiling."