PvdA wil nazorgfonds voor containerrampen

De PvdA wil een speciaal fonds dat Waddengemeenten steunt in geval van schade door een containerramp. De partij dient daartoe komende week een motie in bij de statenvergadering. Die motie roept het provinciebestuur op om in Brussel en in Den Haag te lobbyen voor zo'n fonds.
Gloeilampen út de MSC Zoe op it strân © De Vries Media
"Wij willen dat het geregeld wordt. Een discussie tussen de verzekeraar en de reder kan jaren duren", zegt Jaap Stalenburg. Hij zit voor de PvdA in de Friese Staten. "Er is zoveel scheepvaart op de Noordzee, een dergelijke ramp zoals met MSC Zoe zou morgen zomaar weer kunnen gebeuren. De Waddeneilanden worden met enorme kosten opgejaagd."

Simpele kosten

Volgens Stalenburg kan zo'n fonds voor hele simpele dingen gebruikt worden. "Schade voor de vissers, het inzetten van materiaal om de stranden mee schoon te maken. Het gaat om kosten die nu door de gemeenten moeten worden voorgeschoten. Dan moet de gemeente maar hopen dat de verzekeraar en de reder tot uitkering overgaan, maar die processen kunnen jaren duren."
De PvdA wil niet dat dingen door elkaar heen lopen. Daarom moet er naast een nazorgfonds, ook een schadefonds komen. "Dat schadefons moet door de reder worden gevuld. Daarmee moeten de kosten direct betaald worden. Daar loopt een hele juridische discussie overheen. Je zou reders extra kunnen laten betalen om gebruik te maken van dit bepaalde deel van de Noordzee."
Stalenburg zet dat de Friese PvdA niet de enige partij is die dit pleidooi gevoerd heeft. "Ik zat vanmorgen te appen met Agnes Jongerius van het Europees Parlement, en ook Europees gaat de PvdA dit onderwerp in samenwerking met andere partijen agenderen."

Invloed provincie

Interessant is natuurlijk om te weten wat de invloed van de provincie is in deze casus. "De provincie gaat hier natuurlijk niet over, maar de provincie heeft wel lobbykracht. Ze heeft invloed, praat met ministers en in Brussel soms zelfs met de Europese commissie. Fryslân moet haar rol niet onderschatten, ik denk dat Fryslân dit signaal heel duidelijk kan afgeven. Het kan bijvoorbeeld ook gaan samenwerken met andere politieke geledingen."
"De Statenfractie is ook niet het meest machtige orgaan in Nederland, maar op het moment dat de Statenfractie nauw samenwerkt met het Europees Parlement en de Tweede Kamer, dan is het toch gemakkelijker om dit politiek goed te agenderen."
De motie moet nog wel worden aangenomen in de Statenvergadering. Er wordt al geïnformeerd naar hoe andere partijen erin staan en of de motie het gaat halen. "Wij gaan daar de komende dagen met andere partijen over praten. We hebben net verkiezingen gehad, dus er loopt een formatie. Daarom kost het iets meer tijd, maar vanaf vandaag overleggen wij met de andere fracties. Dan kijken we hoe we dat precies gaan invullen."
Jaap Stalenburg oer MSC Zoe