Taalstrijder Bertus Jans Postma uit Bitgummole benoemd tot erelid Jongfryske Mienskip

Taalstrijder Bertus Jans Postma (89) uit Bitgummole is woensdagavond in Heerenveen uitgeroepen tot erelid van de Jongfryske Mienskip. Commissaris van de Koning Arno Brok speldde Postma de Jongfryske erespeld op en sprak bij die gelegenheid waarderende woorden voor de strijd van het erelid.
Earelid Jongfryske Mienskip

Friese plaatsnamen

Postma is met name bekend van de strijd voor de Friese plaatsnamen en de Friese waternamen. "Het is aan u te danken dat het Statenjacht nu over de Snitser Mar vaat, ook als onze gasten de andere rijkstaal spreken" , zei Brok tegen Postma.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena

Waadhoeke moet ook overgaan op Fries en Bildts

Taalstrijder Postma is nog niet klaar met zijn werk. De man is van mening dat de fusiegemeente Waadhoeke er niet onderuit komt, om net als de voormalige gemeente Menameradiel, de Nederlandstalige plaatsnamen in de gemeente te 'verfriezen' en die in de voormalige gemeente It Bilt officieel in het Bildts vast te stellen.
Postma is ervan overtuigd dat dat wel goed zal komen. "Kijk, de Verenigde Naties hebben dit jaar uitgeroepen tot 'jaar van de minderheidstalen'. Als zij dat erg belangrijk vinden, zal de raad van Waadhoeke daar zeker mee instemmen."
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
Commissaris Brok zal die discussie als inwoner van Waadhoeke met belangstelling volgen. "Als commissaris ben ik natuurlijk neutraal, maar ik adviseer de raad wel om goed naar de argumenten van Postma te luisteren."
Postma is op dit moment het enige erelid van de Jongfryske Mienskip.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
De Jongfryske Mienskip (JFM) werd opgericht op 20 november 1915 door Douwe Kalma. De vereniging zet zich in voor gelijke behandeling van het Friese volk. De Jongfryske Mienskip is als vereniging financieel zelfstandig en dus niet afhankelijk van subsidies. Op dit moment heeft de vereniging zo'n zeventig leden.
Bertus Jans Postma in gesprek met verslaggever Onno Falkena