Schoolkinderen in Fryslân krijgen lager schooladvies dan landelijk gemiddelde

Leerlingen van basisscholen in Fryslân krijgen van de juf of meester een lager schooladvies voor de middelbare school dan het gemiddelde in Nederland. Dat advies wordt ook minder vaak naar boven bijgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau.
skoalleboerd © Shutterstock.com
De komende weken krijgen de leerlingen van groep 8 de uitslag van de eindtoets. In februari hebben ze van de juf of meester al een schooladvies gekregen. Vooral in het noordoosten van de provincie Fryslân blijkt uit de eindtoets vaak dat de kinderen meer kunnen dan de leerkracht in gedachten had. In Achtkarspelen valt het advies van de eindtoets bijvoorbeeld in meer dan de helft van de gevallen (53%) hoger uit.

Minder vaak bijstelling naar boven toe

Als kinderen hoger scoren op de eindtoets, moet de juf of meester het advies opnieuw bekijken. In overleg met de ouders en het kind kan het schooladvies aangepast worden. In Fryslân gebeurt dat minder vaak dan het landelijk gemiddelde. Van de Friese basisschoolleerlingen mag 21 procent na overleg toch nog naar een school van een hoger niveau. Landelijk is dat in 23 procent het geval.

Lager opleidingsniveau ouders

Volgens de Onderwijsinspectie kan dat betekenen dat een deel van de kinderen in Fryslân niet dat niveau volgt dat zij aankunnen. Dat zou te maken kunnen hebben met het lagere opleidingsniveau van de ouders. Kinderen van ouders met een lagere opleiding stromen vaak ook door naar een lager opleidingsniveau.