Geert fileert: De kronkel van OG Huizum

Geert van Tuinen is kaatsverslaggever, kaatsliefhebber én kaatscriticus. In de serie 'Geert fileart' is niemand veilig. Een paar keer per kaatsseizoen neemt hij de kaatsers, bestuurders of coaches op de hak. Geert analyseert, bekritiseert en fileert de kaatswereld. Dus pas op!
© Omrop Fryslân Oane Hoekstra
Het kaatsseizoen is nog maar amper los er er is al weer veel gezeur en discussie in kaatsland. Over OG Huizum, Daniël en Manon. En over de KNKB en over Goutum en LKC. Jongens, jongens wat een gedoe de afgelopen weken. Het suisde er over op de kaatsvelden.
Het begon met Daniël. Die werd door de KNKB op rapport geslingerd, omdat hij voor OG Huizum kaatste op de Bangmapartij in Weidum. Dat mocht niet, zo vond (en vindt) de KNKB. Want Daniël, hij woont nu in de Leeuwarder wijk Zuiderburen, valt kaatstechnicus gezien onder Goutum. En omdat Daniël met Manon is, is er ook de vraag of zij wel voor OG Huizum mag kaatsen. Zij deed het wel en won de prijs. Afijn, het werd een heel gedoe.
En zo als het altijd gaat in kaatslandL als er wat gedoe is, dan wil eigenlijk niemand iets zeggen., Dus probeer ik het zelf maar wat uit te zoeken.
Het begon eigenlijk allemaal al in oktober, november vorig jaar. OG Huizum wilde van de KNKB wel eens weten of het ook zo zou zijn dat de inwoners van bijvoorbeeld Zuiderburen (en andere Leeuwarder wijken) niet beter voor Huizum konden kaatsen, in plaats van dat zij onder Goutum zouden vallen.
Een legitieme vraag. Huizum is eigenlijk meer Leeuwarden dan dat Goutum dat is, howel die club natuurlijk ook zijn belangen (en opgebouwde rechten_ heeft. De KNKB heet daarop een paar weken gelden (waarom toen pas trouwens?) een gesprek georganiseerd met de betrokken verenigingen en daar hoorde LKC Sonnenborgh als Leeuwarder kaatsclub ook bij. In dat gesprek heeft de KNKB aangegeven dat zij graag willen dat de verenigingen er zelf uit gaan komen. De KNKB had de hoop op een werkbare compromis.
Maar dat lukte (nog) niet, hoewel LKC-voorzitter Karel Nijman op persoonlijke titel nog wel een compromis gelanceed heeft. Dat is volgens Nijman nog in beraad. Er is afgesproken dat er vervolggesprekken komen.
Je zou zeggen: kwestie staat op de werklijst, gesprekken zijn gaande, het is in beweging. En met de groei van Leeuwarden is het misschien ook wel een goed moment on nog eens naar de postcodeverdeling te kijken. Al met al: Huizum heeft een punt en over dat punt wordt gepraat. Eerste doel bereikt.
Maar dan komt ineens de kwestie van Daniël. Die dus kaatst voor Huizum en op rapport gaat. En dan gaan de informatieve hakken in de grond. En komen er vragen: Waarom heeft Daniël een adreswijziging naar de KNKB gestuurd? Waar komt die informatiecorrectheid ineens vandaan? En waarom stuurt Manon geen adreswijziging naar de KNKB? En waarom antwoordt zij niet op een vraag van de KNKB over haar woonplaats?
Zo moeilijk is het toch niet om even de kaatsbond te mailen waar je woont? En waarom wil het bestuur van OG Huizum geen antwoordt op de vragen geven? Waarom noemt Daniël dit een 'delicate kwestie'? Waarom zegt Daniël dat hij niks kan en mag zeggen? Waarom zegt Daniël op de vraag of Manon ook in Zuiderburen woont: "Niks is zeker". Waarom wil Manon niks zeggen? Waarom trekt Huizum de zaak in de juridische sfeer door het aantrekken van een advocaat? Ziet die juridische kansen om Huizum aan een groter gebied te helpen? Waarom deze bijna onmetelijke geheimzinnigheid?
Gaandeweg krijg je de indruk dat het hier gaat om de Russische staatsveiligheid. Maar waarom? Nu komen er veel speculaties. het gaat toch om een zaak waar op bestuurlijk niveau al over gepraat wordt? Waar al een compromis aangegeven is? En een zaak die totaal niet controversieel hoeft te zijn. Maar die dat nu wel wordt.
Waarom maakt OG Huizum deze kronkel? Wat is er zo delicaat aan deze kwestie? Ik speculeer maar even mee, al had ik liever concrete antwoorden gehad.
Het lijkt er op dat OG Huizum de zaak wil forceren. En dat er in strategie opgezet is die er toe moet leiden dan Manon hoe dan ook de bondspartij voor Huizum kan kaatsen (22 juni). Bij winst (en die kans is reëel aanwezig) heeft zij de zo begeerde wimpel (het klavertje vier bij de vrouwen) en heeft Huizum de winst op een bondspartij.
Daniël vangt bewust de eerste klappen op. Het kan hem niet zoveel schelen of hij geschorst wordt, want hij kaatst toch niet meer op niveau. Als de strafcommissie uitspraak gedaan heeft, dan gaat Daniël in beroep. Om tijd te winnen. En Manon laat zo lang mogelijk in het midden waar ze woont. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de jurist van OG Huizum vindt dat er reglementair iets te halen valt.
Om dat goed te toetsen is er een strafzaak nodig. Ondertussen is de KNKB uiterst voorzichtig met de materie, want zij weten nog van de kwestie Ilse Tuinenga van vorig jaar. Zij willen niet opnieuw de deksel op de neus krijgen, zoals vorig jaar het geval was. Voordat je het weet het je een soort van 'Me Too'-kwestie aan de broek.
Ik weet het: heel gemeen gedacht, maar dit zijn wel de vragen die op de kaatsvelden gesteld worden. Die leven bij de mensen die het kaatsen volgen. Kijk, ik vindt het prima als Manon voor OG Huizum wil kaatsen. En ik snap ook dat Huizum haar er graag bij wil houden. En ik heb het ook niet zo op al die rigide regels die de KNKB voor elk 'wissewasje' opgesteld heeft.
Maar het is op dit moment nog zoals het is. Het is allemaal mogelijk heel legitiem en zeker menselijk wat er nu aan de hand is in deze kwestie, maar als er door de betrokken partijen zo geheimzinnig over wordt gedaan, dan is dat vuur voor speculatie. Zie hier boven.
Of dat verhaal hierboven klopt? Misschien wel. Misschien ook niet. Ik weet het niet. Maar zo komt de zaak wel op scherp te staan en daar heeft niemand baat bij. Daarnaast is de weg die Huizum nu begaat niet echt collegiaal richting Goutum en LKC, die beide open staan voor goed overleg.
In 1987 hebben OG Huizum en Goutum ook al eens een zaak gehad die veel gedoe gaf. Jongenskaatser Dirk Jan van der Woud had in Goutum geen geweldige maten. I Huizum kaatste Stephan Kleefstra de sterren van de hemel. Van der Woud verhuisde naar zijn zus in Huizum, maar door een administratieve fout had de strafcommissie uiteindelijk toch de stok om de honden te slaan. Van der Woud kreeg vijf wedstrijden schorsing, waaronder de Freulepartij. Hij werd er nog wel eens zwetend wakker van. Ook Kleefstra kaatste de Freule niet. Oftewel: alleen maar verliezers. Dat zou in deze kwestie eigenlijk niet moeten gebeuren.
Dus: OG Huizum, Manon, Daniël, KNKB: leer van het verleden en doen wat de voorzitters van LKC en Goutum doen. Vertel gewoon even wat er speelt en wees transparant. Het bespaart jullie en de kaatswereld veel laster en achterklap. En het zou in plaats van verliezer winnaars op kunnen leveren.