Tweede Kamer dinsdag in gesprek over MSC Zoe: CDA pleit voor coördinatie vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers bij het opruimen van de containertroep van MSC ZOel in januari was mooi, maar de coördinatie van die inzet was verre van optimaal. Zoiets moet beter worden geregeld, vindt het CDA in de Tweede Kamer.
© Laura Conijn / ProNews
Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) komt dinsdag bij het debat over MSC Zoe in Den Haag met een motie om dit beter te regelen.
"Vrijwilligers dienden zich massaal aan, ze dragen het waddengebied een warm hart toe, maar er was geen leiding, er was onvoldoende coördinatie. We moeten leren van fouten en dingen in de toekomst beter regelen. In onze motie willen pleiten we voor goed gestructureerd management. Bij een bestrijdingsplan moet we ook de rol van de vrijwilligers opnemen en er moet worden geoefend."
Hij verwacht dat de motie op ruime steun kan rekenen binnen de eigen fractie, en ook D66 en ChristenUnie hebben toegezegd de motie te steunen.
"Een ander idee is om zo'n ramp te voorkomen in de toekomst door met slimme containers te werken die gechipt zijn en te volgen zijn met track and trace en waarvan bekend is wat de inhoud is. Want dat is nu ook nog steeds niet duidelijk. En waarom vaart zo'n schip met een diepgang van 16 meter zo dicht langs de lust, dat is onverantwoord. Er moet meer regie bij Rijkswaterstaat komen."
Volgens hem moet de minister in het debat met toezeggingen komen over hoe zoiets in de toekomst georganiseerd worden moet. "Het zal niet het laatste debat zijn, want de Onderzoeksraad voor Veiligheid moet nog met zijn bevindingen komen."
Tweed Kamerlid Maurits von Martels