Wetterskip begonnen met opknappen 'Tempeltje van Ids'

Wie deze dagen langs het tempeltje van Ids Willemsma op de Waddenzeedijk bij Marrum is gekomen, moet het opgevallen zijn: het kunstwerk is kaal. Als voorbereiding op een opknapbeurt heeft Wetterskip Fryslân het gras en de grond van het dak gehaald.
De rust is oeral te sjen © Jeroen Boersma, Omrop Fryslân
De opknapbeurt zelf begint eind deze maand. Aanleiding zijn roestplekken die aan de onderkant van het stalen dak zitten. De komende vier weken zal al het staalwerk worden schoongemaakt en voorzien worden van een nieuwe coatinglaag. Ook worden de twaalf stalen pijlers waar het dak op ligt, op nieuw gelast. Daarna komt de bekleding van het dak terug: een tachtig ton zware laag grond en gras.
Na de opknapbeurt moet het tempeltje weer vijfentwintig jaar meegaan. Het kunstwerk van Ids Willemsma kwam op de Waddenzeedijk als aandenken aan het op hoogte brengen van 66 kilometer zeedijk. Dat werk begon in 1963 en was dertig jaar later klaar.
© Fedde Mulder
Tresoar heeft tot en met 1 september een tentoonstelling over Willemsma. De tentoonstelling 'IDS! sjen sjoch sjoen' is te zien in Obe in Leeuwarden. Bij de tentoonstelling heeft Tresoar de hele zomer ook een programma met lezingen en andere activiteiten over en met Ids Willemsma.