'Educatiemeter' helpt jongeren in Friese Wâlden met schooldiploma

Steeds minder jongeren in de Friese Wâlden gaan van school zonder diploma. Dat blijkt uit het jaarverslag van de leerplichtambtenaren van de zeven gemeenten in de Friese Wâlden, het gaat dan o.a. om Achtkarspelen, Heerenveen, Smallingerland en Weststellingwerf.
© Omrop Fryslân
De cijfers daar wijken af van de landelijke trend dat juist steeds meer jongeren zonder diploma van school gaan. De gemeenten in de Friese Wâlden werken o.a. met een 'educatiemeter', een test die jongeren inzicht geeft in hun talenten, persoonlijke kenmerken en belangstelling voor beroepen. Omdat er daardoor voor een meer passende opleiding wordt gekozen, maken jongeren die ook vaker af.
Eric ter Keurs, wethouder in gemeente Smallingerland, zegt dat de jongeren een spiegel voorgehouden wordt. "Hiermee zet je ze op een goed spoor en kiezen ze bewust voor een opleiding. We hopen dat schoolverlaters zo terugkomen in het onderwijs, want het ging de laatste jaren de verkeerde kant op."
Ter Keurs merkt dat jongeren vaak horen wat niet kunnen, in plaats van wat ze wel kunnen. "We hebben nu een instrument in handen wat heel goed werkt en een goede samenwerking tussen gemeenten en scholen."