Plan voor arbeidsmigranten in Waadhoeke: extra huisvesting in buitengebied

Om de arbeidsmigranten in de gemeente Waadhoeke te kunnen opvangen, moet er extra huisvesting komen in het buitengebied. Dat staat in het voorstel dat een werkgroep maandag presenteert aan de gemeente.
Plan foar arbeidsmigranten yn Waadhoeke: ekstra húsfêsting yn bûtengebiet
De bestaande regel in de gemeente is dat het aantal woningen voor kamerverhuur in een straat niet hoger mag zijn dan tien procent. Wat de werkgroep betreft, blijft die regel bestaan. Maar omdat er dan niet genoeg ruimte is voor de arbeidsmigranten, moet die extra huisvesting er komen.
Huisvesting in het buitengebied zou kunnen komen in de buurt van de bedrijven waar mensen werken. In de gemeente willen ze per se geen grootschalige opvang, dus een 'migrantenhotel' voor een paar honderd mensen krijgt geen steun. De opvang in het buitengebied zou beperkt moeten blijven tot locaties die geschikt zijn voor zo'n vijftig arbeiders, staat in de voorstellen van de werkgroep.
© Omrop Fryslân
Het is echter nog niet eenvoudig geregeld, want het bestemmingsplan van Waadhoeke voorziet nog niet in dit soort huisvestingsplekken. En dat is niet het enige struikelblok, want ook het streekplan van de provincie Fryslân biedt geen ruimte voor het voorstel van de werkgroep. Op dit moment onderhandelen CDA, PvdA, FNP en VVD echter over een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie. "Een mooi moment om zo'n probleem op tafel te leggen", zegt verslaggever Onno Falkena. "Deze kwestie is één van de onderwerpen waar de partijen over aan het stoeien zijn."
Het is super dat mensen vanuit verschillende perspectieven en met verschillende belangen met elkaar aan tafel hebben gekeken.
PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius
PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA), die aan het campagnevoeren is in Waadhoeke, is blij met de manier waarop de voorstellen tot stand zijn gekomen. "Het is super dat mensen vanuit verschillende perspectieven en met verschillende belangen met elkaar aan tafel hebben gezeten", zegt ze. Jongerius is in het Europees Parlement gespecialiseerd in problemen met medewerkers over de grens. Ze wil graag weten hoe zoiets hier wordt opgelost.
"Mensen hebben hier niet met hete koppen tegenover elkaar gestaan", zegt Jongerius. "Ze hebben samen aan tafel gezeten: de uitzendbureau's, de werkgevers en de mensen die hier wonen. Zij komen nu met een gezamenlijk voorstel, waarvan ik zou zeggen: neem dat heel serieus."

Steun uit Brussel

Vanuit Europa kan de gemeente Waadhoeke eventueel ook op steun rekenen. "Brussel heeft middelen beschikbaar voor sociale infrastructuur", vertelt de PvdA-politica. "Het is een werknemersrecht om elders je boterham te verdienen. Brussel wil dat in goede banen leiden." Er zijn dus nog wel wat provinciale en gemeentelijke regels, die de voorstellen in de weg staan. "Ik ken de mensen hier nu, we houden contact", belooft Jongerius. "Bijvoorbeeld als het een kwestie is van regels die weg moeten of om fondsen beschikbaar te stellen."
Ferslachjouwer Onno Falkena en PvdA-Europarlemintariër Agnes Jongerius