Alleen globale inhoud containers MSC Zoe in openbaarheid

In de 342 containers die bij de ramp met de MSC Zoe in zee zijn terecht gekomen, zat een beperkt aantal gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit de ladinglijsten van het containerschip. Omrop Fryslân en RTV Noord hebben de tot nu toe geheime lijsten bij Rijkswaterstaat opgevraagd door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat is gedeeltelijk toegewezen.
© Kustwacht Nederland
Het gaat daarbij om de globale inhoud van zowel de containers die over boord zijn geslagen als de achtduizend containers die op het schip zijn blijven staan. Details over de exacte inhoud worden niet prijsgegeven.
Wel wordt het soort goederen dat er in zit vermeld. Zo is er een container met juwelen in het water terecht gekomen. En verder tv's, computers, witgoed, veel kleding, meubels, wasmachines, speelgoed en auto-onderdelen. Die laatste groep is met bijna honderd containers de grootste.

Gevaarlijke stoffen

Opvallend is verder dat in ruim zevenhonderd containers die op de Zoe zijn blijven staan, chemische stoffen zaten. Daarbij gaat het om tien procent van de totale lading. Ook hier ontbreekt vaak de exacte omschrijving. Zo staat bij honderden containers 'chemical products, nos (not otherwise specified red)' vermeld.
Onduidelijk is wat hier inzit en of dit gevaarlijk is. In de containers die in zee zijn gevallen zaten 'voornamelijk producten die bestemd zijn voor de consument'.

Lithiumbatterijen

Eerder was al bekend dat er twee containers met gevaarlijke stoffen in zee zijn terechtgekomen. Zo is een container met peroxide is op Duits grondgebied terug gevonden; wel spoelden zakken met dit gevaarlijke spul aan op het strand van Schiermonnikoog. Een container met ook als gevaarlijk voor mens en milieu betitelde lithiumbaterijen is nog zoek.
In de lijst van de overboord geslagen containers komen we ook stoffen tegen waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Zo wordt de inhoud van drie containers omschreven als 'Epoxy Resin, plastic'. Daarbij gaat het om een harssoort.
© Omrop Fryslân, Remco de Vries
Uit de ook door de omroepen opgevraagde correspondentie over de ladinglijsten, blijkt dat het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deze inhoud op verzoek van de autoriteiten heeft onderzocht. Met als conclusie dat 'de epoxy in vaste vorm in de containers zit en dus ongevaarlijk is'

Geen exacte details

Uit eerder onderzoek van Omrop Fryslân en RTV Noord bleek al dat de inhoud van de containers op dit soort schepen slecht heel globaal wordt omschreven. Dat wordt bevestigd door de ladinglijsten die nu in bezit van de omroepen.
Uit de ook opgevraagd stukken blijkt dat er een stevige strijd is gevoerd over het prijsgeven van de exacte informatie over de inhoud van de containers. Zo heeft de grootste containervoerder van de wereld Maersk lang de hakken in het zand gehouden. Daarbij ging het om de containers van deze firma op het schip van MSC.
Met als belangrijkste argument dat het hier om bedrijfsinformatie gaat dat uit concurrentie-overwegingen niet gedeeld moeten worden met de buitenwereld. Na veel getrouwtrek concludeert Rijkswaterstaat uiteindelijk dat alle informatie over de exacte inhoud van de containers is verstrekt door alle betrokken bedrijven.
© Bartele Boersma
Goos de Boer van RTV Noord over de containers
Toch wordt daar ondanks het verzoek van de omroepen geen nadere inzicht in gegeven. Met als argument dat het hierbij om bedrijfsinformatie, dat niet onder de Wob valt. 'De bij de MSC Zoe betrokken vervoerders hebben informatie over de containers verstrekt ten behoeve van de bergingswerkzaamheden. Zij hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de informatie wordt verstrekt in het vertrouwen dat deze niet met derden wordt gedeeld.'

Er blijven vraagtekens

Het gevolg is dat ondanks het verstrekken van de globale inhoud van de containers aan Omrop Fryslân en RTV Noord, er nog vraagtekens blijven over de exacte inhoud van de containers. De vraag is of de Tweede Kamer daar genoegen meeneemt.
Tijdens een hoorzitting over de ramp spraken meerdere partijen zich begin april al in niet mis te verstane bewoordingen uit over het niet openbaar maken van de inhoud van de containers. Bizar, vindt PvdA-kamerlid Gijs van Dijk dat. GroenLinks-parlementariër Suzanne Kröger noemt het 'verbijsterend'. En Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren: 'Schandelijk en onbestaanbaar.'
De Tweede Kamer debatteert komende dinsdag over de ramp met de MSC Zoe