Sloopbesluit blijft staan, schrijft Elkien in brief aan bewoners Nij Ylostins

Bewoners van zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst hebben vrijdag een brief gekregen over de sloopplannen voor hun appartementen. "We kunnen ons voorstellen dat u door alle berichtgeving zoekende bent naar de stand van zaken", schrijft Elkien over de aanleiding van de brief. Over die stand van zaken is Elkien duidelijk: "Het sloopbesluit blijft staan."
Nij Ylostins, IJlst © Omrop Fryslân, René Koster
"Wij begrijpen dat het niet fijn is om uw vertrouwde huis te moeten verlaten", schrijft Elkien in de brief. De woningcorporatie blijft echter bij zijn sloopbesluit, omdat het huidige gebouw niet toekomstbestendig is. Het gaat volgens Elkien om een "weloverwogen besluit", waar de organisatie nog steeds achter staat. "Dat er nog geen concrete nieuwbouwplannen zijn maakt het helaas veel moeilijker voor u."

Elkien gaat voor een nieuw Nij Ylostins

Elkien heeft deze week gesprekken gehad met de gemeente Súdwest-Fryslân en ouderenorganisatie Patyna over een toekomstbestendig ouderencentrum in IJlst. "Samen zetten we de schouders eronder, met als streven om een nieuw Nij Ylostins te realiseren", staat daarover in de brief. "Bouwen voor zorg en welzijn is een grote uitdaging, waarbij samenhang en afstemming met overige initiatieven in IJlst belangrijk is." Bij de gesprekken is afgesproken dat de gemeente de regie over die afstemming op zich neemt.

Verkoop pand aan investeerders niet aan de orde

De afgelopen week heeft een aantal investeerders zich gemeld, die Nij Ylostins in zijn bestaande vorm over wilden nemen. "Dit is niet een optie", schrijft Elkien: "Wij willen de koper, maar vooral de bewoners, niet een spreekwoordelijke 'kat in de zak' verkopen. Op basis van vele inspecties mag u van ons verwachten een keuze te hebben gemaakt op basis van deskundigheid en ervaring." In de brief schrijft Elkien zelf nieuwbouw te willen ontwikkelen en het gebouw of de grond niet te willen verkopen.

Hoe gaat het verder?

Elkien geeft in de brief aan door te gaan met de huisbezoeken aan de bewoners. Die zijn bedoeld om vragen over de persoonlijke situatie te beantwoorden. Intussen wordt geprobeerd met de gemeente en Patyna nieuwbouw vlot te trekken. Begin juni volgt een gemeenschappelijke bijeenkomst voor de bewoners. "Dan kijken we wat de stand van zaken is en geven we een doorkijkje in de planning."