Hendrik Algraweg definitief dicht. Nu echt.

De doorgaande route via de Hendrik Algraweg bij Goutum wordt op 12 juli definitief afgesloten. De fysieke afsluitingen komen bij de aansluiting van het Fries Landbouwmuseum bij de Overijsselselaan en bij de spoortunnel bij de Newtonlaan. Het gedeelte van de Hendrik Algraweg tussen het spoor en de Newtonweg blijft voor het landbouwverkeer open.
© Google Street View
De weg zou al eerder worden afgesloten, namelijk na de opening van de Haak om Leeuwarden. Door vertraging bij andere werkzaamheden lukte dat toentertijd niet. Vervolgens zou de weg in december 2017 dicht, maar toen maakten omwonenden bezwaar.

Definitief dicht

Door het besluit van december 2017 op enkele punten aan te passen, denkt de gemeente Leeuwarden dat de weg nu wel definitief dicht kan. De mensen die eerder bezwaar maakten, krijgen echter nog wel de gelegenheid om in beroep te gaan tegen het besluit.
Na de afsluiting kan de gemeente beginnen met de werkzaamheden aan het nieuwe stadsdeel Middelsee.
De nieuwe wijk Middelsee ligt zuidelijk van het Van Harinxmakanaal, tussen de Overijsselselaan en het spoort tussen Leeuwarden en Zwolle. Volgens de planning kan er in 2020 begonnen worden met het gereedmaken van de grond, waarna de bouw kan volgen. De wijk Middelsee wordt niet op het aardgasnet aangesloten. De woningen zijn energiezuinig.