Nieuw cultureel centrum en vernieuwde sporthal moeten oude voorzieningen in Balk vergangen

Het college van gemeente De Fryske Marren onderzoekt hoe men de maatschappelijke voorzieningen in Balk op peil houden kan. Het plan: cultureel centrum 't Haske en sporthal De Trime moeten worden opgeknapt. Daarentegen moet er afscheid worden genomen van zalencentrum De Treemter en de gymzaal aan de Herman Gorterstraat.
't Haske in Balk © Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
Dat zijn de voorlopige resultaten van een onderzoek naar de maatschappelijke voorzieningen in Balk. De plannen worden aan de inwoners van Balk voorgelegd, maar het college vraagt aan de gemeenteraad wel vast rekening te houden met de kosten.

'Grut Haske' in plaats van De Treemter

Cultureel centrum 't Haske moet wat de gemeente betreft een dorpszaal krijgen en opgeknapt worden tot een 'Grut Haske.' Verder moet het op een duurzame wijze geëxploiteerd worden. Grut Haske moet De Treemter vervangen, dit oude zalencentrum mag volgens het college gesloopt worden en zou ruimte moeten maken voor parkeerplaatsen en (sociale) woningbouw.

Sporthal De Trime groter

De gymnastiekzaal aan de Herman Gorterstraat is volgens de gemeente niet meer van deze tijd. Een vergroot sportcomplex De Time zou deze oudere zaal moeten vervangen.

Het dorp zelf verdeeld

Plaatselijk Belang Balk heeft in 2018 een peiling gehouden naar de voorkeuren in het dorp. Toen bleek dat het 50/50 was: het dorp was verdeeld tussen renovatie en nieuwbouw. Toch vindt de gemeente het scenario 'Grut Haske' de beste oplossing.
Een definitief besluit is echter nog niet genomen, er moet ten eerste zekerheid over het benodigde geld zijn en ten tweede moet de gemeenteraad nog over de zaak beslissen. Desalniettemin veegt het college andere scenario's voorlopig van de baan.