Nordwin College onderzoekt fusie met Gelderse onderwijsinstelling

Het Nordwin College wil fuseren met de Gelderse onderwijsinstelling Aeres. Beide scholen hebben hier woensdag een intentieverklaring voor getekend. In het voorjaar van 2020 zouden de scholen onder één College van Bestuur en één Raad van Toezicht kunnen komen.
Nordwin College © Omrop Fryslân
Het Nordwin College heeft in Friesland in vier plaatsen onderwijslocaties: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Buitenpost. Naast trainingen en cursussen verzorgt het ook opleidingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Ook kennis- en onderwijsinstelling Aeres biedt zowel vmbo- als mbo-onderwijs aan, in totaal op 15 plaatsen in Gelderland, Flevoland en Utrecht. De Gelderse school verzorgt daarnaast ook nog hbo-opleidingen en masterprogramma's. De scholen menen met een fusie beter onderwijs aan te kunnen bieden, met meer innovatie en beter 'groen onderwijs.'

Verkenning

Er zal nu eerst een verkenning van een mogelijke fusie volgen. Als de verkenningsprocedure goed uitpakt, dan zou een daadwerkelijke fusie in het voorjaar van 2020 kunnen plaatsvinden. Het Nordwin College heeft zo'n 3.300 leerlingen, Aeres zit op een totaal van zo'n 12.000.